Blockchain Coalitie biedt actieagenda aan

Blockchain coalitie presenteert actieagenda

De Nationale Blockchain Coalitie heeft gisteren haar actieagenda aangeboden aan demissionair minister Kamp van Economische Zaken. De agenda is een gezamenlijk initiatief van ruim twintig organisaties uit de logistieke, energie- en financiële sector, kennisinstellingen en overheden. Met de agenda wil Nederland internationaal voorloper worden in de toepassing van blockchain technologie.

Grote invloed
Blockchain-technologie kan het mogelijk maken om – zonder tussenkomst van een derde  partij – gegarandeerd correcte digitale transacties te verrichten. Grote netwerken van leveranciers en klanten kunnen op deze manier veiliger en efficiënter onderling samenwerken. De oprichters van de Nationale Blockchain Coalitie verwachten dat dit grote, snelle veranderingen teweegbrengt, vergelijkbaar met de opkomst van het internet. Blockhain kan grote invloed hebben op onder andere de energievoorziening, financiële dienstverlening, logistiek en op termijn de gezondheidszorg. De coalitie voorziet positieve effecten op de autonomie van burgers, transparantie van transacties, cybersecurity en vermindering van administratieve lasten. Demissionair minister Kamp zei o.a.: “Door als Nederland voorop te lopen met de toepassing van innoverende technologieën, blijft onze kenniseconomie vooruitstrevend en van wereldniveau. Dat levert banen en inkomsten op.”

Pioniersstadium
Desondanks moet er nog veel worden gedaan voordat de technologie klaar is voor grootschalig gebruik. “Ontwikkeling en invoering van blockchain vraagt een gecoördineerde aanpak van uitdagingen door partijen uit vele sectoren. Als Nederland in dit pioniersstadium de kansen grijpt die er liggen, kunnen we op het gebied van blockchain een voorloper in de wereld worden”, licht René Penning de Vries toe. Penning de Vries is lid van het Team ICT van het ministerie van EZ, de oprichter van de Blockchain Coalitie.

Digitale identiteiten
De actieagenda richt zich allereerst op de ontwikkeling van zogenoemde digitale identiteiten. Daarmee kunnen personen, objecten en rechtspersonen, digitale transacties verrichten als onderdeel van een blockchain. Daarnaast werkt de coalitie aan oplossingen op het gebied van wetgeving en acceptatie. Voor kennisontwikkeling zijn afspraken gemaakt over opleiden, kennis delen en vergroten van vaardigheden.

NN toegetreden
De Nationale Blockchain Coalitie is een samenwerkingsverband van overheden en bedrijven. Deze week meldde Nationale Nederlanden zich als ‘founding partner’ aan. Andere partners zijn o.a. ABN AMRO, ING, de Volksbank, Nationale Nederlanden, Havenbedrijf Rotterdam, Enexis, Alliander, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, Brightlands en de Ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit de kenniskant doen de TU Delft, Universiteit van Tilburg, Radboud Universiteit, Centrum voor Wiskunde en Informatica, NWO en TNO mee. Het maatschappelijk perspectief wordt ingebracht door ECP | Platform voor de InformatieSamenleving.

Bron: Dutch Digital Delta

GEEN REACTIES