Lloyd’s: let op CO2-gerelateerde beleggingen

copyright Pixabay

Waar verzekeraars hun klanten adviseren over risicomanagement, moeten zij voor wat betreft hun beleggingen dit ook bij zichzelf doen, waarschuwt Lloyd’s of London.

In een rapport dat verzekeringsmarktplaats Lloyd’s vorige week publiceerde, in samenwerking met de universiteit van Oxford, wordt verzekeraars opgeroepen kritisch naar hun beleggingsportefeuille te kijken voor zover ze gerelateerd zijn aan CO2-uitstoot. Deze beleggingen zijn volgens Lloyd’s kwetsbaar voor nieuwe klimaatregelgeving en fiscaal beleid. In het bijzonder verwijst het rapport naar de energiesector, transport en containervaart en commercieel onroerend goed, waar beleggingen minder waard kunnen worden door veranderende wetgeving.

Het gaat dan om maatregelen om te komen tot minder CO2-uitstoot, zoals bijvoorbeeld het verplicht energiezuiniger en schoner maken van woningen, bedrijfspanden en transportmiddelen, maar ook om de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. Bij laatstgenoemde kunnen dan onder meer olie- en gasvoorraden minder waard worden. Ook bedrijven die zich bezig houden met het winnen van steenkool lopen het gevaar veel minder waard te worden. Lloyd’s verwijst in dit verband in het rapport naar de Australische mijnbouwsector.

Bron: Lloyd’s, Commercial Risk Europe

GEEN REACTIES