Let bij reisverzekeringen op dekking smartphones en tablets

Zo”n 70% van biedt slechts een dekking tot 300 euro voor moderne electronica. Enkele verzekeringen dekken expliciet voor smartphones slechts 100 euro.

Dit Meldt MoneyView in haar Special Item Reisverzekeringen maart 2014. Door de toegenomen populariteit van aflopende reisverzekeringen heeft MoneyView nu ook dit segment in haar onderzoek meegenomen.

Op dit moment zijn 56 doorlopende reisverzekeringen van 37 aanbieders opgenomen in de MoneyView ProductManager. Van deze 37 aanbieders bieden 17 ook een kortlopende variant aan.

MoneyView merkt op dat de maximale vergoeding voor elektronica in een aantal gevallen geldt voor foto-, film-, computer- en telecommunicatieapparatuur samen en soms inclusief toebehoren of beltegoed. Die uitkering is lang niet altijd toereikend ter vervanging van de nieuwste smartphones van tegenwoordig, zeker als er alleen schade is aan een mobiele telefoon. Bij 70% van de onderzochte reisverzekeringen is deze uitkering minder dan € 300. Enkele verzekeringen dekken expliciet voor smartphones slechts 100 euro: gelijk aan het eigen risico. Hierdoor kan een goedkope polis de verzekerden soms voor onaangename verrassingen stellen.

Een ander eigen risico dat veel voorkomt is het eigen risico bij aansprakelijkheid voor schade aan het vakantieverblijf. Bij de meerderheid van de producten is hier geen sprake van een ‘echt’ eigen risico, maar van een franchise. Een eigen risico komt altijd voor rekening van de verzekerde, terwijl een franchise het minimum schadebedrag aangeeft alvorens een uitkering wordt gedaan voor het volledige schadebedrag. In meer dan de helft van de gevallen bedraagt deze franchise € 20 of € 25 per gebeurtenis. Bij ruim 31% van de reisverzekeringen is geen eigen risico of franchise van toepassing bij schade aan het vakantieverblijf.

Medische kosten

Medische kosten in het buitenland worden normaal gesproken gedekt door de voor iedereen in Nederland verplichte zorgverzekering. Deze dekking bedraagt doorgaans maximaal het Nederlandse tarief. Met een aanvullende zorgverzekering is de vergoeding weliswaar vaak hoger, maar soms toch beperkt tot bijvoorbeeld maximaal 200% van het marktconforme tarief in Nederland. In veel landen van de Europese Unie is dit ruim voldoende, echter in de VS of Zwitserland is dit niet altijd toereikend. Bovendien brengen privéklinieken in bijvoorbeeld Azië en Afrika en in landen als Griekenland en Turkije soms kosten in rekening die aanzienlijk hoger kunnen liggen. Met een dekking voor geneeskundige kosten op een reisverzekering worden deze kosten vergoed.

Bijna 20% van de doorlopende reisverzekeringen en 15% van de kortlopende reisverzekeringen brengen in het geval van medische kosten een eigen risico in rekening variërend van € 50 tot en met € 100.

Kwaliteitsonderzoek

De reisverzekeringen van ANWB en Unigarant onderscheiden zich volgens MoneyView onder andere in de keuze uit verschillende eigen risico’s, terwijl bij aansprakelijkheid voor schade aan het vakantieverblijf geen eigen risico of franchise geldt. Ook de dekking voor computerapparatuur en telecommunicatieapparatuur is hoger dan bij concurrenten. Hetzelfde geldt voor de Optimaal-variant van Europeesche Verzekeringen.

De ZPP Doorlopende Reisverzekering van Nationale-Nederlanden onderscheidt zich onder andere in het feit dat de verzekeringnemer keuze heeft uit drie verschillende verzekerde reissommen voor annulering..

GEEN REACTIES