Ook schadevergoeding voor mensen met asbestose

Tot nu toe hadden alleen mensen met mesothelioom recht op een financiële tegemoetkoming. Die regeling wordt nu uitgebreid.

Mensen die door het werken met asbest stoflongen (asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor immateriële schade krijgen van de overheid van ruim 19.000 euro. Ook een hogere schadevergoeding bestaat tot de mogelijkheden. Dit bedrag kan oplopen tot ruim 55.000 euro indien er een aansprakelijke werkgever is. Tot nu toe hadden alleen mensen met mesothelioom (een vorm van asbestkanker) recht op een financiële tegemoetkoming. Die regeling wordt nu dus uitgebreid.

Eind vorig jaar bereikten verzekeraars samen met de overige convenantpartijen overeenstemming over uitbreiding van het Convenant van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met asbestoseslachtoffers. De convenantpartijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de immateriële schadevergoeding voor deze groep slachtoffers. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim 55.000 euro per slachtoffer.

Voorwaarden

Personen die in aanmerking willen komen voor de financiële tegemoetkoming moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Het IAS voert dit onderzoek uit. Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal hiervoor de medische beoordeling doen. Mensen die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld, moeten bovendien aantonen minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland te hebben gewoond in de periode van asbestbesmetting. Een immateriële schadevergoeding of tegemoetkoming van derden wordt in mindering gebracht van de tegemoetkoming.

Aanmelding

Slachtoffers moeten zich zelf aanmelden bij het IAS, dat vervolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) adviseert. De SVB beslist op de aanvragen voor de TAS- of TNS-regeling en betaalt de uitkering uit.

Meer infoprmatie op de website asbestslachtoffers.nl

GEEN REACTIES