Legal & General organiseert: Meet the Fundmanager

Eind mei heeft Legal & General de eerste bijeenkomst georganiseerd waarbij onafhankelijke financieel adviseurs rechtstreeks fundmanagers van belangrijke beleggingsfondsen kunnen ontmoeten.
De bijeenkomsten zijn tevens bedoeld om een bijdrage te leveren aan de actualisering van de kennis van adviseurs op het gebied van beleggen.

Kennis van beleggen belangrijker
Mede als gevolg van de aanhoudend lage rente neemt de belangstelling van consumenten toe om een deel van de vermogensopbouw via beleggingen te laten verlopen. Legal & General verwacht dat, net als in de Angelsaksische landen, kennis van het onderwerp beleggen een belangrijk kennisgebied van elke financieel adviseur wordt die zich bezig houdt met vermogensopbouw. Theo Krins, manager vermogensadvies van Legal & General: “Vrijwel elke consument is, vaak zonder het te weten, al nauw betrokken bij het onderwerp beleggen via hun pensioenopbouw. Geen pensioenfonds kan het doelkapitaal behalen zonder ook de premies van de deelnemers te beleggen. In de komende jaren zal deze betrokkenheid alleen maar groter worden indien deelnemers meer zeggenschap krijgen over de wijze waarop hun pensioenpremies belegd moeten worden. De vraag naar onafhankelijk advies zal daardoor ook op dit terrein naar onze verwachting sterk groeien.”

Legal & General signaleert dat de kennis over het onderwerp beleggen voor veel financieel adviseurs steeds belangrijker wordt. Theo Krins: “In 2013 hebben veel adviseurs de cursus beleggen A gedaan om hun Wft leven diploma veilig te stellen. Het sentiment bij de consument leidde er de afgelopen jaren toe dat veel adviseurs in de praktijk hun kennis op het gebied van beleggen relatief weinig hebben toegepast. De behoefte aan beleggingsadvies zal echter weer toenemen. De onzekerheid in het pensioendossier maakt dat de oudedagsvoorziening meer en meer een serieus onderwerp wordt voor de gemiddelde Nederlander. En de werkelijkheid is dat, net als pensioenfondsen, vrijwel geen enkele particulier het door hem gewenste eindkapitaal in het kader van vermogensopbouw kan bereiken zonder ook met aandacht te participeren in beleggingen.”

Groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen
“Wij zien, aldus Theo Krins, dat bij de consument de belangstelling voor duurzaam beleggen toeneemt. Legal & General en General heeft geen eigen huisfondsen maar biedt een breed pallet aan van beleggingsfondsen van externe partijen. Onderzoeken wijzen keer op keer uit dat huisfondsen relatief duur zijn en niet optimaal transparant waar het gaat om kosten en rendementen. Binnen het pakket van externe fondsen waar adviseurs en consumenten uit kunnen selecteren zitten ook fondsen die nadrukkelijk de keuze maken voor duurzame beleggingen. Het aanbod van dit type fondsen zal in de komende jaren, ook bij Legal & General, verder groeien.

De eerste bijeenkomst in het kader van ‘Meet the fundmanager’ vond plaats met Jeff de Haan, Head of Benelux en Richard Feenstra, Regional Director van Dimensional Fund Advisors. Dimensional is één van de grootste onafhankelijke institutionele beleggingsmanagement ondernemingen ter wereld.”

GEEN REACTIES