Kosten verzuimbegeleiding exploderen, hogere verzekeringspremies verwacht

Kosten verzuimbegeleiding exploderen, hogere verzekeringspremies verwacht
© Pixabay

Verzuimbegeleiding wordt fors duurder voor werkgevers. Oorzaken zijn een tekort aan bedrijfsartsen, oplopend ziekteverzuim en strengere privacyregels. Verzekeraars gaan daardoor de premies voor verzuimverzekeringen verhogen, zo is de verwachting. De NVIA (Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs) roept de politiek op om maatregelen te treffen.

In Nederland is sprake van een tekort aan bedrijfsartsen. De tarieven van een bedrijfsarts zijn onderdeel van de vrije markt. Nu de vraag groter is dan het aanbod, gaan die tarieven in snel tempo omhoog. Zo liggen er voorstellen voor 2019 voor een uurtarief van € 175,- per uur (excl. BTW), zegt de NVIA.

Privacyregels
Daar komt bij dat de politiek niet corrigerend optreedt richting de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), aldus de NVIA. Met een beroep op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beperkt de AP inkomensadviseurs in hun controlerende rol bij verzuimbegeleiding. De bedrijfsarts krijgt hierdoor een onevenredig grote rol toebedeeld bij de verzuimaanpak. Terwijl er juist een tekort aan bedrijfsartsen is en hun rol in veel gevallen niet noodzakelijk hoeft te zijn: werkgever en werknemer zijn volgens de wetgeving immers zelf verantwoordelijk voor de reïntegratie.

Ziekteverzuim stijgt
Los van deze ontwikkeling bij bedrijfsartsen gaat het ziekteverzuim omhoog. Volgens het CBS is het verzuim gemiddeld gestegen naar 4,9%; in 2017 lag dit nog onder de 4%. Deze toename zal voor verzekeraars reden zijn de premies voor verzuimverzekeringen voor komend jaar te gaan verhogen.

Het gevolg is dat bedrijven met een dubbele kostenstijging worden geconfronteerd. De vrees is dat voor veel werkgevers de verzuimverzekering inclusief arbobegeleiding een te grote kostenpost gaat worden.

Naast deze kosten is er nog altijd de roep om verlichting van de reïntegratieverplichtingen in het tweede jaar (spoor 2). Bovendien is er de dreiging van een loonsanctie vanuit het UWV als de reïntegratie onvoldoende is geweest.

Overleg
NVIA roept de overheid op om te komen tot verlichting van de kosten van verzuim en verzuimbegeleiding. Voorzitter Peter Abelskamp: “We zijn verheugd te vernemen dat, afgaande op de Miljoenennota, de regering voornemens is om de regels te verlichten voor kleine werkgevers. Om dit te bereiken zijn wij namens de inkomensadviseurs in overleg met vertegenwoordigers van het ministerie. NVIA-leden komen immers dagelijks bij de werkgevers over de vloer en voelen de problematiek haarfijn aan.”

Bron: NVIA

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES