‘Kom met integrale oplossing eigen zorgbijdragen’

copyright Pixabay

Zorgverzekeraars Nederland vindt dat een nieuw kabinet op zoek moet naar een integrale oplossing voor de verschillende eigen bijdragen in de zorg.

De koepelorganisatie doet deze oproep mede naar aanleiding van het verhogen van het eigen risico voor de basisverzekering van €385 naar €400. Volgens ZN maken zorgverzekeraars zich zorgen over de stapeling van eigen bijdragen van gemeenten, de zorgverzekering en de langdurige zorg, met name voor chronisch zieken. De solidariteit tussen gezonde en zieke mensen, één van de kernpunten uit ons zorgstelsel, komt daardoor onder druk te staan.

De stijging van het eigen risico voor de basisverzekering is vooral het gevolg van het systeem van de automatische stijging, waarbij het eigen risico meestijgt met de kosten in de zorg (in het bijzonder de loonkosten). Deze methodiek moet volgens ZN volgend jaar door een nieuw kabinet eveneens onder de loep worden genomen.

Volgens ZN-voorzitter André Rouvoet wordt het beheersen van de zorgkosten één van de grote uitdagingen voor het nieuwe kabinet. “De stijging van het eigen risico en de zorgpremie in de Miljoenennota 2018 laten zien dat Nederland ook volgend jaar meer geld investeert in de gezondheidszorg.” Ook in 2018 stijgen de kosten voor de zorg, aldus Rouvoet. In de nieuwe kabinetsperiode moeten volgens hem regering, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen zich samen inzetten om de kostenstijging te beperken. “Daarbij zullen we moeilijke keuzes niet uit de weg mogen gaan.”

GEEN REACTIES