Hoverboard als kinderspeelgoed gedekt door AVP

copyright Pixabay

Meerdere verzekeraars kiezen ervoor om de schade door hoverboards toch te dekken vanuit een AVP, zolang het als kinderspeelgoed wordt gekwalificeerd.

Die conclusie trekt onderzoeksbureau MoneyView na vergelijking van 35 aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP’s). De op de Back tot the Future’s zwevende skateboard-gebaseerde tweewieler zonder zitting en zonder stuur zijn in Nederland op de openbare weg verboden. Toch dekt zo’n veertig procent van de AVP’s (onder voorwaarden) ook aansprakelijkheidsschades met of door hoverboards, zo ontdekte MoneyView. 60% geeft geen dekking.

Kinderspeelgoed
Meerdere verzekeraars geven volgens het onderzoeksbureau aan dat zolang hoverboards gekwalificeerd kunnen worden als kinderspeelgoed, deze onder insluiting van de dekking voor motorrijtuigen vallen. Zoals bekend valt schade door motorrijtuigen (net als van vaar- en luchtvaartuigen), niet onder de dekking van een AVP, maar wordt voor sommige objecten een uitzondering gemaakt door middel van ‘insluiting’.

Maximumsnelheid
Voorwaarde is wel dat een bepaalde snelheid niet kan worden overschreden. Het gaat er daarbij niet om hoe hard met de hoverboard gereden werd bij schade, maar wat de maximumsnelheid van het apparaat is volgens de specificaties of gebruiksaanwijzing. De maximumsnelheid van een hoverboard varieert van 6 tot 20 kilometer per uur. Wanneer een hoverboard sneller kan dan 16 km per uur, dan dekken slechts twee verzekeraars de aansprakelijkheidsschade: Univé en ZLM. MoneyView wijst erop dat ZLM een eventuele schadeclaim nog kan afwijzen, wanneer een volwassene de hoverboard gebruikt.

E-bikes
Andere objecten die onder bepaalde voorwaarden onder de insluitingsclausule kunnen vallen zijn onder meer drones en e-bikes. Ten aanzien van drones is OHRA volgens MoneyView de enige verzekeraar die aansprakelijkheidsschades door of met drones uitdrukkelijk wel dekt. ABN AMRO en InShared sluiten de dekking hiervoor nog steeds expliciet uit in de polisvoorwaarden. Voor wat betreft e-bikes, geven verzekeraars op de AVP wel dekking. Wel wordt voor de zogeheten ‘speedbike’ (trapondersteuning tot 45 km per uur) als voorwaarde gesteld dat een WAM-verzekering moet worden afgesloten.

Rating
Verder geeft MoneyView weer een rating aan de AVP’s. Op het vlak van prijs krijgen Aon Direct, United Insurance (onderdeel van assurantiemakelaar Klap) en OHRA vijf sterren van het onderzoeksbureau. Bij de polisvoorwaarden wordt de top drie gevormd door Klaverblad, ABN Amro en opnieuw OHRA. Volgens MoneyView kan een verzekeringsnemer bij ABN AMRO en Klaverblad kiezen voor een vrijwillig eigen risico of een eigen risico voor aansprakelijkheidsschades veroorzaakt door meeverzekerde kinderen. Verder is de maximale vergoeding voor schade door vriendendiensten (een situatie waarin een verzekerde niet aansprakelijk is) bij ABN AMRO en OHRA hoger dan bij de
meeste andere producten en bij Klaverblad zelfs als enige niet eens gemaximeerd.

GEEN REACTIES