Klijnsma herstelt korting door afkoop klein pensioen

© Ministerie van SZW

De korting op AOW-partnertoeslag, overbruggings- of Anw-uitkering als gevolg van een eenmalige afkoop van een klein pensioen wordt teruggedraaid.

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de Sociale Verzekeringsbank opdracht gegeven om mensen die in 2013 en 2014 deze korting kregen, te benaderen en de korting te herstellen. Mensen die eerder al in bezwaar of beroep zijn gegaan, zijn al gecompenseerd. Nu gaat het om mensen die dat niet hebben gedaan of de juridische procedure niet volledig hebben doorlopen. Het gaat om maximaal 6.000 AOW-gerechtigden met partnertoeslag en circa 450 Anw-gerechtigden. Deze herstelactie zal maximaal €3 mln kosten.

Tot 1 december 2014 bracht de SVB op basis van de toen geldende wetgeving de afkoopsom in mindering op de AOW-partnertoeslag of Anw-uitkering van de AOW/Anw-gerechtigde. Die vermindering vond plaats in de maand waarin de afkoopsom werd uitbetaald. Het ging om een eenmalige korting van maximaal € 741 bruto aan AOW partnertoeslag en € 1.138 aan Anw.

Vanaf 1 december 2014 wordt een afkoopsom van een klein pensioen niet meer beschouwd als inkomen voor volksverzekeringen en sociale voorzieningen die onder het Inkomensbesluit vallen. Dat wil zeggen dat er sindsdien niet meer gekort wordt.

GEEN REACTIES