Klaverblad: roer moet om bij schadedivisie

Eindelijk goedkeuring DNB voor overname Klaverblad Levensverzekering door Lifetri

Verzekeraar Klaverblad leidt nog steeds verliezen op haar schadeverzekeringen. ‘Dit is op lange termijn niet houdbaar en moet veranderen, aldus de directie in het jaarverslag over 2017 dat is gedeponeerd bij de KvK.

Het technisch schaderesultaat kwam afgelopen jaar uit op bijna €4 mln negatief. Dat is weliswaar een lager verlies dan 2016 (ruim €19 mln, onder meer vanwege de hagelstormen in juni 2016) maar de directie is niet tevreden. Door het gebruik van moderne actuariële technieken en verbetering van de risicoselectie wil Klaverblad de verhouding tussen ontvangen premies en betaalde schades verbeteren. Verder zijn premieverhogingen nodig om de portefeuille gezond te krijgen en te houden en moet er efficiënter worden gewerkt, aldus de directie. De problemen spitsen zich vooral toe op motorrijtuigenpolissen en op aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeringen, met een combined ratio van respectievelijk 126% en 104%.

Arbeidsongeschiktheid
De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Klaverblad deden het aanmerkelijk beter met een combined ratio van 74,1%. Het technisch resultaat kwam evenwel uit op €2 mln negatief vanwege een voorziening die voor deze portefeuille is genomen. Klaverblad heeft voor het merendeel van de polissen de zogeheten contractgrenzen (die worden gebruikt bij het vaststellen van de voorzieningen) verkort. Opbrengsten, verplichtingen en risico’s worden nu voor slechts één jaar doorgerekend in plaats van tot de eindleeftijd. De aanpassing is ook een van de belangrijkste oorzaken van de sterke stijging van de Solvency II ratio van Klaverblad, van 160% in 2016 naar 238% afgelopen jaar.

Uitvaartkosten
Het technisch resultaat van de levendivisie (uitvaartkosten- en overlijdensrisicoverzekeringen) was net als in 2016 negatief. Wel werd er een lager verlies genoteerd: €6,1 mln negatief in 2017 tegenover €89,5 mln negatief in 2016, onder meer door de hogere marktrente. In een toelichting stelt de directie de ‘mogelijkheden voor de uitvaartverzekeringen te onderzoeken’, aangezien het volgens de verzekeraar moeilijk is om een polis met een gegarandeerd eindkapitaal te combineren met de solvabiliteitsvereisten.

Bestuur
Bestuurlijk gezien was 2017 een turbulent jaar voor Klaverblad. Begin vorig jaar trad Richard van der Hart terug als CEO, waarna RvC-voorzitter Edwin Velzel op interimbasis bestuurder werd. Vanaf 1 september traden Peter Paul Barth en Jordi van Irsen aan als CEO en CFO. Begin 2018 werd de directie verder uitgebreid met Christoffel van Riet als directeur Operationele Zaken. Volgens de Raad van Commissarissen zijn er in 2017 ‘grote stappen gezet in de aansturing van de organisatie en de wijze waarop de strategie tot stand komt’.

GEEN REACTIES