Ziekenhuis hoeft patiënt niet te informeren over beperkingen budgetpolis

Ziekenhuis hoeft patiënt niet te informeren over beperkingen budgetpolis
© Pixabay

Zorgaanbieders zijn niet verplicht om hun patiënten voor te lichten over de vraag in hoeverre de kosten van een medische behandeling door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed. De verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening ligt bij de zorgverzekeraar. Deze moet zijn verzekerden dus goed informeren over de voorwaarden van de polis. Daarnaast is het aan de verzekerde zélf om na te gaan of zijn polis een vergoeding biedt voor benodigde ziekenhuiszorg.

Met deze uitspraak schept de rechtbank Den Haag duidelijkheid in een zaak tussen Zilveren Kruis enerzijds en St. Antonius Ziekenhuis (SAZ), Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) anderzijds.

Niet gecontracteerd
Zilveren Kruis biedt sinds 2014, naast haar reguliere naturaverzekering, ook een goedkopere basisverzekering voor naturazorg aan met de naam ‘Basis Budgetpolis’. De zorgverzekeraar heeft de ziekenhuizen die niet waren gecontracteerd voor deze polis – waaronder het SAZ en HMC – schriftelijk meegedeeld in 2013 dat de polis in zou gaan en wat dit ging betekenen in de praktijk. Concreet: verzekerden zouden voortaan een vergoeding conform de polisvoorwaarden ontvangen, die maximaal 70 procent van het marktconforme tarief bedraagt.

De twee ziekenhuizen informeerden patiënten via de eigen websites, brieven en folders over de Basis Budgetpolis en de mogelijke gevolgen voor de vergoeding van planbare zorg. Toch kwamen er mensen naar de ziekenhuizen in 2014 en 2015 voor een behandeling die bij Zilveren Kruis een Basis Budgetpolis hadden afgesloten. Twee van deze patiënten namen contact op met Zilveren Kruis, dat niet de volledige ziekenhuisbehandelingen vergoedde.

Verantwoordelijkheidsverdeling
Omdat de zorgverzekeraar vindt dat de ziekenhuizen de patiënten beter hadden moeten informeren, en om duidelijkheid te krijgen over de verantwoordelijkheidsverdeling, stelde Zilveren Kruis voor om de rechter hierover te laten oordelen. Volgens de verzekeraar hadden de ziekenhuizen de verzekerden met een Basis Budgetpolis voorafgaand aan de behandeling hadden moeten wijzen op het feit dat zij mogelijk niet alle kosten vergoed zouden krijgen. In de eerder genoemde brief aan de ziekenhuizen schreef Zilveren Kruis al: ‘Wij willen u erop wijzen dat het uw verantwoordelijkheid is onze verzekerden juist, volledig en verifieerbaar te informeren over de kosten van de behandeling’.

Volgens de rechtbank gaat die vlieger echter niet op. Zilveren Kruis heeft volgens de rechter ten onrechte volstaan met het sturen van een brief waarin de verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening eenzijdig bij de ziekenhuizen werd gelegd. Het is niet aan zorgaanbieders om hun patiënten voor te lichten over de vraag in hoeverre de kosten van de medische behandeling door de zorgverzekeraar zullen worden vergoed. Dat moet de zorgverzekeraar doen. Daarnaast moet de patiënt zelf zich ervan vergewissen of zijn polis de betreffende handeling vergoedt.

Verontwaardigd
Patiëntenfederatie Nederland reageert verontwaardigd op dit laatste onderdeel van de uitspraak. ‘Wij vinden dit erg kort door de bocht’, zegt directeur Dianda Veldman. ‘Je kunt niet van een verzekerde verwachten dat die elke keer als hij naar een zorgverlener gaat eerst met de zorgverzekeraar belt of die wel is ingekocht. Daarom zeggen wij dat een zorgverlener – vóór hij met een behandeling begint – met zijn patiënt moet bespreken of de zorg wel wordt vergoed. Laten we het tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid maken van zorgverzekeraar, zorgaanbieder en patiënt. Want niemand wil achteraf gedoe over de rekening.’

Bron: Skipr, Patiëntenfederatie Nederland

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES