Klaverblad profiteert van gestegen beurskoersen

Klaverblad profiteert van gestegen beurskoersen

Klaverblad Verzekeringen heeft over het boekjaar 2019 een netto onderliggend resultaat geboekt van €85,3 miljoen positief (2018: €3,1 miljoen positief). De grote toename van het netto onderliggend resultaat komt door de positieve beleggingsresultaten als gevolg van de gestegen beurskoersen.

De solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen is sterk verbeterd en bedraagt 408% (2018: 338%). Bij Klaverblad Levensverzekering N.V. verbeterde de SCR-ratio tot 382% (2018: 247%). Dit komt met name doordat het renterisico verkleind is door het verschil tussen de looptijd van de uitvaartverzekeringen en de looptijd van de beleggingen terug te brengen.

De SCR-ratio van Klaverblad Schadeverzekeringsmaatschappij N.V. is 199%. Dit is een daling ten opzichte van vorig jaar (216%), die naar eigen zeggen onder andere wordt veroorzaakt doordat de marktrisico’s stijgen, de portefeuille groeit en doordat het eigen behoud voor schade- en catastroferisico verhoogd is. Na de verwerking van de verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. zal de solvabiliteit van Klaverblad Verzekeringen van een vergelijkbaar niveau zijn, is de verwachting. De aandelen van Klaverblad Levensverzekering N.V. zijn per 31 maart 2020 overgedragen aan Lifetri Groep B.V. De cijfers over het boekjaar 2019 zijn dus inclusief Klaverblad Levensverzekering N.V.

Premie
Klaverblad ziet de brutopremies over de hele linie stijgen. Bij schadeverzekeringen is de groei ruim 12% naar €130,9 miljoen. De medische branche laat een groei van bijna 5% zien, naar €50,7 miljoen premie. Bij de levensverzekeringen steeg de premie licht met 0,8% naar €64,1 miljoen.

Combined ratio
De combined ratio is zowel bij schade- als bij medische verzekeringen gestegen. Bij schadeverzekeringen van 105% in 2018 naar 115% in 2019. Deze stijging komt door negatieve uitloopresultaten en een relatief hoog kostenniveau. Bij medische verzekeringen is de stijging heel klein, van 84% in 2018 naar 85% in 2019.

Reorganisatie
Om de slechtlopende schadetak concurrerender te maken, is in 2019 een reorganisatie gestart, die naar verwachting in 2021 is  afgerond. ‘Het jaar 2019 gaat niet de boeken in als het makkelijkste jaar voor Klaverblad’, meldt de directie in het jaarverslag. De reorganisatie, de verkoop van Klaverblad Leven N.V. en het vertrek van een van de directeuren brachten ‘onrust en veel dynamiek’ met zich mee. Doordat echter veel werknemers gebruikmaakten van een vrijwillige vertrekregeling en doordat de inschatting van de reductie van het aantal arbeidsplaatsen door automatisering lager is dan verwacht doordat processen complexer zijn om te automatiseren, zullen er naar verwachting ‘veel minder’ gedwongen ontslagen vallen dan de aanvankelijk geschatte 100 arbeidsplaatsen.

Peter Paul Barth, algemeen directeur: “We hebben mooie resultaten behaald en zien het premie-inkomen stijgen. Assurantieadviseurs en consumenten weten ons goed te vinden en wij zij blij hen te kunnen helpen. De verkoop van Klaverblad Levensverzekering N.V. is voor ons een belangrijk resultaat met het oog op de toekomst. Wij kunnen onze aandacht nu focussen op onze schade- en inkomensverzekeringen, waarin we willen groeien en waarbij we ons serviceniveau verder willen verbeteren en tegelijkertijd onze processen efficiënter willen maken.”

Bron: Klaverblad

GEEN REACTIES