Coulanceregeling voor verlopen rijbewijs

Coulanceregeling voor verlopen rijbewijs
© Pixabay

Verzekeraars nemen deel aan een coulanceregeling voor bestuurders voor wie het door de coronacrisis niet mogelijk is om hun rijbewijs op tijd te verlengen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit gemeld in een Kamerbrief. Eerder deze week sloten verzekeraars al aan bij een coulancebeleid voor beroepschauffeurs en binnenvaartschippers.

Door de beperkende maatregelen van het kabinet rondom de coronacrisis, zijn de
mogelijkheden om een rijbewijs te laten verlengen aanzienlijk beperkt. Met name
als gevolg van het vrijwel volledig stilvallen van keuringen door artsen en
specialisten worden sommige mensen geconfronteerd met een verlopen rijbewijs.
Met de coulanceregeling blijven bestuurders gewoon verzekerd, ook als het rijbewijs verlopen is. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven hier ook niet op te handhaven.

Het Verbond benadrukt dat het verlopen van deze documenten wel een direct gevolg moet zijn van de coronacrisis. De regeling geldt niet voor bestuurders met een rijbewijs dat maar voor 1 of 3 jaar geldig is. Dat zijn de mensen die vanwege een medische aandoening elk jaar of elke drie jaar een medische keuring moeten ondergaan. Ook geldt de verlenging niet voor rijbewijzen waarvoor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen zijn genomen, zoals een invordering of schorsing van de geldigheid.

De maatregel geldt voor bestuurders van wie het rijbewijs verloopt tussen 16 maart 1 juni. Dit betekent dat deze groep rijbewijshouders in Nederland met een verlopen rijbewijs kan blijven rijden tot 1 juni 2020. Dit geldt ook voor EU-onderdanen die in Nederland verblijven met een verlopen rijbewijs van een andere lidstaat. Een verlopen rijbewijs kan niet als identificatiemiddel worden gebruikt, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname. De minister zinspeelt in haar brief al op eventuele verlenging van de coulancemaatregel na 1 juni, en zelfs al op verankering ervan in wet- en regelgeving. “De
voorbereidingen hiertoe zijn reeds van start gegaan.”

Bron: Verbond van Verzekeraars

GEEN REACTIES