52% werkende Nederlanders beweegt voldoende

pixabay

Werkgevers die, met ondersteuning van bijvoorbeeld een verzuimverzekeraar, hun personeel meer ‘vitaal’ willen maken, zien heel voorzichtig hun inspanningen beloond.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2019 51,7% van de Nederlanders in de leeftijd tussen 18 en 65 jaar voldoet aan de normen voor ‘voldoende lichaamsbeweging’. Nu is dat uiteraard niet meteen de werkende beroepsbevolking, maar wel de categorie met de meeste werkenden.

Het is een stijging vergeleken met 2018 (+1,5%) en vergeleken met 2016 met vier procentpunt. Met name dit laatste cijfer is interessant omdat ongeveer vanaf dit jaar er een trend ontstond voor vitaliteitsprogramma’s op het werk. Ook het aantal rokers daalde met gemiddeld zo’n drie tot vier procentpunt.

Het aantal mensen dat ‘wekelijks sport’ ligt bij twintigers zoals verwacht het hoogst (bijna twee derde), maar de grootste stijging is te zien bij veertigers en vijftigers met een toename van ongeveer vijf tot zeven procentpunt (tot iets meer dan de helft).

Anderzijds beweegt iets minder dan de helft nog steeds te weinig. In dit perspectief zou je kunnen stellen dat de vitaliteitsprogramma’s nog niet echt een succes zijn. Ook is er geen relatie tussen meer bewegen en minder verzuim. Vergeleken met 2016 was er in 2019 zelfs meer verzuim, ongeveer een half procentpunt meer.

GEEN REACTIES