Kifid: Voorschotbank moet te veel berekende rente op consumptief krediet terugbetalen

Kifid: Voorschotbank moet te veel berekende rente op consumptief krediet terugbetalen
© Pixabay

De Nederlandse Voorschotbank, onderdeel van Crédit Agricole Group, heeft een consument jarenlang te veel rente laten betalen voor een consumptief krediet. Wanneer het de consument lukt de lening over te sluiten bij een andere dochteronderneming binnen hetzelfde concern, blijkt de nieuwe rente bijna 6% lager. Dat is onredelijk, oordeelt de Geschillencommissie van het Kifid in een bindende uitspraak. De Voorschotbank moet de te veel betaalde rente terugbetalen.

Ontrechte BKR-registratie
De consument had in 2007 een doorlopend krediet afgesloten bij De Nederlandse Voorschotbank. In 2009 wordt het doorlopend krediet binnen Crédit Agricole Group overgesloten. In de periode 2011-2015 ziet de consument de rente over het doorlopend krediet toenemen van 8,9% naar 10,6%. Als gevolg van miscommunicatie doet de kredietverstrekker begin 2010 – onterecht – een achterstandsmelding bij BKR. Hierdoor kan de consument gedurende vijf jaren zijn krediet niet oversluiten.

Zodra de BKR-registratie is vervallen, lukt oversluiten wel. De consument krijgt in 2015 voor een nieuw krediet – binnen hetzelfde concern – een rentetarief dat 5,9% lager is dan het rentetarief voor het bestaande krediet. De consument vindt dat hij vijf jaar lang teveel rente heeft betaald en wil dat de bank dat terugbetaalt.

Redelijkheid en billijkheid
Een kredietverstrekker mag de variabele rente voor een doorlopend krediet tussentijds aanpassen, voor zover dit blijft binnen de marges van redelijkheid en billijkheid, aldus het Kifid. De consument vindt de rentestijging, in dit geval van 8,9% naar 10,6% onredelijk. Dit onbegrip wordt versterkt, wanneer hij medio 2015 een nieuw consumptief krediet tegen 4,7% rente krijgt bij een andere kredietverstrekker, die ook deel uitmaakt van Crédit Agricole Group. De kredietverstrekker voert voor het renteverschil aan dat zusterondernemingen binnen de groep verschillende risicoprofielen gebruiken. Ook was het inkomen van de consument inmiddels toegenomen en verschillen de voorwaarden van het doorlopend krediet.

Bij de toets of de rentestijging van 8,9% naar 10,6% redelijk en billijk is, komt de vraag aan de orde of de kredietverstrekker het forse renteverschil van bijna 6% (10,6 -/- 4,7) met feiten en naar omstandigheden kan verklaren. Evenals de Commissie van Beroep van Kifid begin 2017 (uitspraak CvB 2017-008) rekent de Geschillencommissie tot die feiten ook informatie over rentetarieven van andere kredietverleners voor vergelijkbare kredieten en risico’s in de betreffende periode.

In deze zaak volstaat de Geschillencommissie met het hanteren van een ander aanknopingspunt. De Geschillencommissie constateert dat dezelfde consument binnen hetzelfde concern op hetzelfde moment bij de ene dochtermaatschappij een rente van 4,7% kan krijgen, waar een andere dochtermaatschappij 10,6% rente rekent. Enig verschil in kredietsommen en condities leiden mogelijk tot een iets lager risicoprofiel, maar daarmee is een meer dan 100% hoger rentetarief niet afdoende verklaard.

Te veel betaalde rente vergoed
Alles afwegende concludeert de Geschillencommissie dat de kredietverstrekker niet naar redelijkheid heeft gehandeld. Over de periode januari 2011 – juli 2015 heeft de consument te veel rente betaald. De Nederlandse Voorschotbank moet de te veel betaalde rente (betaalde rente -/- 6,6%) aan de consument terugbetalen.

Bron: Kifid

 

GEEN REACTIES