Nibud: loonstijging maakt hogere hypotheek mogelijk

Nibud: loonstijging maakt hogere hypotheek mogelijk
© Pixabay

De ruimte in het budget die huishoudens in 2018 hebben voor hypotheeklasten is voor de meeste inkomens ongeveer hetzelfde als in 2017. Dat komt onder meer doordat er weinig verandert aan de koopkracht en de hypotheekrente en doordat de financieringslast-percentages over vier jaar gemiddeld worden. Een loonstijging kan er echter voor zorgen dat huishoudens toch meer hypotheek kunnen krijgen.

Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport Financieringslastnormen 2018. Demissionair minister Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft dit vandaag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Voor het bepalen van de percentages voor 2018 heeft het Nibud onder meer rekening gehouden met het feit dat consumenten in 2018 een hypotheek mogen afsluiten tot maximaal 100 procent van de waarde van de koopwoning. Ook is de jaarlijkse beperking van de hypotheekrenteaftrek met 0,5 procentpunt in de hoogste schijf meegenomen, in 2018 gaat deze van 50 naar 49,5 procent.

Als het Nibud deze wijzigingen meeneemt en rekening houdt met een verwachte loonstijging van 2,2 procent blijkt dat voor huishoudens met een inkomen tot ongeveer 45.000 euro de leencapaciteit stabiel blijft. Voor hogere inkomens stijgt de leencapaciteit licht. Voor huishoudens waarvan het inkomen niet stijgt, is de maximale hypotheek volgend jaar gelijk of iets lager dan dit jaar. Vanwege de inflatie en de daarmee gepaard gaande hogere uitgaven aan bijvoorbeeld voeding is er voor deze groep minder ruimte voor de woonuitgaven.

Tweede inkomen iets zwaarder meegeteld
Het Nibud adviseert in het rapport het tweede inkomen in 2018 iets zwaarder mee te laten tellen dan in 2017. Het verschil in besteedbaar inkomen tussen tweeverdieners en eenverdieners wordt elk jaar groter. Dit komt door verschillende fiscale regelingen die tot doel hebben de arbeidsparticipatie te verhogen. Deze regelingen worden stapsgewijs doorgevoerd, ook in de komende jaren. Voor 2018 stelt het Nibud daarom voor om het financieringslast-percentage te gebruiken dat hoort bij het hoogste inkomen + 70 procent van het tweede inkomen. In 2017 bedraagt deze factor nog 60 procent.

Energiezuinige woningen
Nieuw dit jaar is dat voor meer zeer energiezuinige woningen, die gegarandeerd geen gebouwgebonden energieverbruik meer hebben, 25.000 euro extra geleend kan worden. Alle woningen met een energie-index (EI) of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) onder de 0 gaan hier nu onder vallen. Ook blijft het mogelijk voor andere energiezuinige woningen (voormalig A++-woningen) of voor het treffen van energiezuinige maatregelen een iets hogere hypotheek (maximaal 9.000 euro) te verstrekken.

Plannen Regeerakkoord nog niet meegenomen
In het advies zijn de plannen van het nieuwe kabinet nog niet verwerkt. Het nieuwe kabinet wil de fiscale behandeling van hypotheek en eigen woning aanpassen, ook geeft het kabinet aan dat woningbezitters gecompenseerd zullen worden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe en wanneer deze plannen precies worden doorgevoerd. In dit advies is het Nibud daarom uitgegaan van de huidige geldende regelgeving.

Bron: Nibud

GEEN REACTIES