Kifid volgt AFM-leidraad bij boeterente-zaak

copyright Pixabay

Klachteninstituut Kifid stelt dat de berekening van boeterente, die is betaald voor 14 juli 2016, niet aan de nieuwe AFM-richtlijnen hoeft te voldoen.

Dat blijkt uit een uitspraak die het Kifid vandaag heeft vrijgegeven. De zaak draait onder meer om een klacht van een klant die in juni 2016 boeterente heeft betaald en vindt dat hij eveneens onder de nieuwe richtlijnen valt. Deze richtlijnen stellen dat de boeterente niet hoger mag zijn dan de feitelijke financiële schade die de hypotheekverstrekker leidt door vervroegde aflossing en geldt voor nieuwe en nog lopende hypotheken.

Hoewel deze leidraad in maart vorig jaar al was gepubliceerd en als zodanig ook onderwerp was in de financiële media, was de ingangsdatum pas medio juli 2016. Het Kifid oordeelde daarom dat de hypotheekverstrekker de boeterente nog op de ‘oude’ manier mocht berekenen en stelde de klant in het ongelijk.

GEEN REACTIES