Kifid: verzekeraar hoefde in 1990 niet te informeren over kosten en inteereffect

copyright Pixabay

Verzekeraars waren in 1990 niet verplicht om bij de verkoop van een beleggingsverzekering, klanten te informeren over eventuele administratieve kosten en het hefboom- en inteereffect.

Tot deze conclusie komt de Commissie van Beroep van het Kifid in een zaak die een klant tegen Falcon (ASR) aanspande omtrent een zogeheten Levensplan-verzekering. De verzekeraar (ASR) hoeft derhalve niet het negatieve verschil tussen het gerealiseerde eindkapitaal en het ‘prognosekapitaal’ uit de offerte aan de klant te vergoeden. Daarmee komt de Commissie van Beroep tot een andere uitspraak dan de Geschillencommissie van het Kifid in januari vorig jaar deed. Die oordeelde nog dat ASR de teveel in rekening gebrachte kosten moest terugbetalen. De uitspraak is een tegenvaller voor de diverse claimorganisaties, die erop hadden gerekend dat op basis van de uitspraak in 2017 er een collectieve claim mogelijk was tegen ASR.

Voorwaarden
Volgens de Commissie van Beroep waren er in 1990 nauwelijks beschermende regels voor consumenten. ‘Op de verzekering zijn de door verzekeraar gehanteerde Algemene voorwaarden ’89 van toepassing verklaard. Bij het afsluiten van deze beleggingsverzekering in maart 1990 golden de Regeling algemene voorwaarden en de Richtlijn oneerlijke bedingen nog niet.’ Wel waren partijen ook toen gebonden aan de algemene voorwaarden, ongeacht of zij die wel of niet hadden gelezen, stelt de Commissie. ‘Wanneer deze consument de van toepassing zijnde algemene voorwaarden goed had gelezen, dan had hij kunnen weten dat de verzekeraar aanvullende administratiekosten in rekening zou brengen. Los daarvan had de consument over de kosten nadere vragen kunnen stellen, maar heeft dat niet gedaan.’

Offerte
De Commissie van Beroep concludeert dat de in de offerte verstrekt informatie voor de consument kennelijk voldoende was om de verzekering destijds af te sluiten. ‘De verzekeraar was op grond van de in 1990 geldende regels niet verplicht om consumenten ongevraagd te informeren over de hoogte van de kosten. Datzelfde geldt voor het geven van informatie over de gevolgen van deze kosten voor het uiteindelijke beleggingsresultaat.’

Beleggen
Over het beleggingsrisico merkt de Commissie van Beroep op dat in 1990 al algemeen bekend was dat beleggen in effecten koersrisico’s met zich meebrengt. In het aanvraagformulier en in de offerte wordt gesproken over ‘gewenst kapitaal’ en ‘prognoseskapitaal’ en bij de aanvraag heeft de consument een beleggingskeuze moeten maken. Op basis hiervan moet het de consument duidelijk zijn geweest dat er een zeker beleggingsrisico was.

Hefboom
Ten aanzien van het informeren over hefboom- en inteereffect merkt de Commissie op dat wettelijke regels daarover in 1990 ontbraken en dat daardoor de verzekeraar niet verplicht was om de klant hierover te informeren. Daarnaast stelt de Commissie dat in deze zaak de omvang van het hefboomeffect beperkt was.

GEEN REACTIES