Keurmerk Letselschade moet markt professionaliseren

Naar schatting 71.000 Nederlanders melden jaarlijks een letselschadezaak bij een verzekeraar als gevolg van een ongeval in het verkeer, een medische fout of een bedrijfsongeval. Deze onwetende slachtoffers mogen niet in handen vallen van een malafide of ondeskundige hulpverlener, vindt De Letselschade Raad.

Daarom lanceert De Letselschade Raad het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Met de komst van dit keurmerk kunnen slachtoffers erop vertrouwen dat op één overzichtelijke locatie alle bonafide partijen staan geregistreerd, die belangen van mensen met letsel op integere en deskundige wijze behartigen.

Het NKL vervangt het huidige Register Letselschade en kan worden toegekend aan advocaten, letselschade-experts werkend voor benadeelden, letselschade-experts werkend voor WA-verzekeraars (WA-bureaus), herstelgerichte dienstverleners en WA-verzekeraars.

Zij moeten dan wel aan vastgestelde normen voldoen en zich toetsbaar opstellen. Er is een 3-jaars auditcyclus ontwikkeld om de kwaliteit van dienstverlening te toetsen, te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Diverse gedragscodes, richtlijnen en opleidingen vormen de grondslag voor het leveren van de gewenste kwaliteit.

Ambities
De Letselschade Raad heeft hoge ambities met het keurmerk. Het is de bedoeling dat dienstverleners zich ermee gaan onderscheiden en aantonen dat ze kwaliteit leveren. Ook moet het keurmerk de kwaliteit van dienstverlening herkenbaar maken voor benadeelden van letselschade en de markt transparant maken. Door te kiezen voor een keurmerkhoudende dienstverlener, zijn benadeelden verzekerd van “hoogwaardige en klantgerichte dienstverlening”.

De Letselschade Raad wil daarom ook bindende afspraken met verwijzers (zoals ANWB, Slachtofferhulp Nederland etc.). Zij moeten in het voorliggende model alleen nog verwijzen naar partijen die gezamenlijk dit keurmerk vormen.

Professionalisering
Met het NKL wil De Letselschade Raad een duurzame bijdrage leveren aan de verdere professionalisering van de letselschademarkt. Het in opdracht van DLR uitgevoerde onderzoek naar de schadeafhandeling maakt duidelijk dat hierin verbeteringen nodig zijn. Het NKL is één van de instrumenten die moeten bijdragen aan de ook door de politiek gewenste kwaliteitsverbetering. In het NKL zijn alleen organisaties te vinden die bereid zijn de gezamenlijk binnen de letselschadebranche opgestelde kwaliteits- en gedragsregels na te leven, verzekert DLR.

Bron: De Letselschade Raad

GEEN REACTIES