Keurige jaarcijfers voor ASR

Keurige jaarcijfers voor ASR

Alle geopolitieke spanningen ten spijt, heeft ASR solide resultaten behaald in 2022. Het operationeel resultaat over 2022 lag met € 1.039 miljoen 3% hoger dan het jaar ervoor, dankzij betere verzekeringsresultaten. De hypotheekproductie daalde licht.

Schade

Het operationeel resultaat in het segment Schade bedraagt € 325 miljoen (2021: € 322 miljoen). De combined ratio blijft stabiel op 91,7% (2021: 91,8%), wat beter is dan de doelstelling van 93-95%. De organische groei van Inkomen en P&C samen bedraagt 9,1%, ruim boven de doelstelling van 3-5%. De totale bruto geschreven premies in het segment Schade stijgen met 3,7% naar € 4.276 miljoen (2021: € 4.124 miljoen).

Leven

Het operationeel resultaat van het segment Leven stijgt met € 15 miljoen naar € 768 miljoen, voornamelijk door een hoger verzekeringstechnisch resultaat. De bruto geschreven premies in dit stijgen met 3,1% naar € 1.952 miljoen (2021: € 1.893 miljoen) voornamelijk door een stijging van 21% van het Werknemers Pensioen (DC) naar € 768 miljoen.

De Hypotheekproductie over 2022 bedraagt € 5,3 miljard, een daling van € 0,7 miljard (11,2%) ten opzichte van 2021. CEO Jos Baeten verklaart dit door het wegvallen van de oversluitmarkt als gevolg van de gestegen hypotheekrente.

Dividend

Het operationeel rendement op het eigen vermogen bedraagt 13,5%. Ook dit is in lijn met de doelstelling, die ligt op 12-14%. Het voorgesteld dividend over 2022 bedraagt € 2,70 per aandeel (een stijging van 12% ten opzichte van € 2,42 per aandeel over 2021). Het slotdividend bedraagt € 1,72 per aandeel.

De Solvency II ratio, maat voor de solvabiliteit van een onderneming, bedraagt 222%; eind 2021 was dit nog 196%. De ratio is exclusief een uitgifte van € 1 miljard en inclusief opbrengsten van een aandelenemissie (16%-punt), die zijn gedaan ten behoeve van de financiering van de overname van Aegon Nederland.

Stormschade

Bestuursvoorzitter Jos Baeten sprak, net als velen van zijn collega-CEO’s al eerder, van een bewogen jaar. Geopolitieke spanningen, dalende beurzen, stijgende rente en inflatie drukten wereldwijd hun stempel op 2022. “De hoge inflatie heeft impact op de hele samenleving en ook op onze kosten en voorzieningen. Bijvoorbeeld bij Inkomen, waar de voorzieningen fors toenemen als gevolg van een stijging van het minimumloon. Daarnaast stijgen de loonkosten. Ook hadden we in 2022 te maken met een hoge stormschade, met een impact van € -39 miljoen na herverzekering.”

Transactie Aegon Nederland

De voorbereiding op de samenvoeging van ASR en Aegon Nederland verloopt volgens plan, aldus Baeten. De aandeelhouders hebben bijna unaniem (99,9%) voor de transactie met Aegon N.V. gestemd.

Met de transactie is een koopprijs van € 4,9 miljard gemoeid, waarvan een deel in contanten en een deel in een belang van 29,99% in aandelen ASR wordt betaald. Voor de financiering van het contante deel van € 2,2 miljard is naar eigen zeggen binnen een dag een kleine € 0,6 miljard opgehaald met een plaatsing van aandelen, een zogenoemde accelerated bookbuild. Daarnaast is € 1 miljard zogeheten Tier-2-kapitaal opgehaald.

Inmiddels loopt ook het proces voor het verkrijgen van een Verklaring van Geen Bezwaar bij De Nederlandsche Bank en de Europese Centrale Bank en is er een melding voor de samenvoeging bij de Autoriteit Consument en Markt ingediend. Wanneer deze autoriteiten akkoord zijn, kan de transactie op zijn vroegst op 1 juli afgerond worden. De fusie van de werkgeversentiteiten vindt dan op zijn vroegst 1 oktober 2023 plaats.

Bron: ASR

 

 

GEEN REACTIES