Kapitaalinjecties houden Generali Leven op de been

Verzekeraar Generali Leven kreeg in 2016 en 2017 voor in totaal €70 mln aan extra kapitaal om de solvabiliteit op voldoende peil te houden.

Dat blijkt uit de jaarrekening over 2016 die de verzekeraar bij de KvK heeft gedeponeerd. De kapitaalstortingen zijn afkomstig van de Nederlandse holding van Generali. De leventak verkeert in zwaar weer vanwege de lage rente, waardoor de verzekeraar extra voorzieningen moet aanhouden. Een aanzienlijk deel van de portefeuille zijn polissen met garanties, die inmiddels ‘closed book’ zijn.

Vorig jaar ontving Generali Leven al €30 mln aan extra kapitaal, maar de Solvency II-ratio bleef aan de lage kant en kwam eind december uit op slechts 115%. Daarom kreeg Generali Leven in mei van dit jaar nog een extra kapitaalinjectie van €40 mln, waardoor de solvabiliteit volgens de verzekeraar stijgt naar 135%. De kapitaalstortingen zijn extra relevant omdat de verzekeringsactiviteiten van Generali in Nederland volgens verschillende media te koop staan. Onder meer Vivat en a.s.r. zouden hiervoor belangstelling hebben.

Verlies
Generali Leven sloot 2016 af met een verlies van €13,3 mln tegenover een winst van ruim €38 mln een jaar eerder. Het verlies is deels te wijten aan een extra voorziening om te kunnen voldoen aan de verplichtingen van de levenportefeuille en een afschrijving op een uitgesteld belastingvoordeel. De premie-inkomsten vertonen al enkele jaren een dalende lijn vanwege de closed-book strategie en daalden vorig jaar met ongeveer 10% naar ruim €103 mln. Generali Leven richt zich in de verkoop van nieuwe verzekeringen alleen op DC-pensioencontracten voor bedrijven. Door de closed-book strategie dalen de kosten wel. Zowel de acquisitiekosten als de beheerskosten kwamen vorig jaar lager uit.

Ook kapitaal naar Schade
Eerder was al bekend dat ook Generali Schade extra kapitaal had ontvangen. In mei dit jaar werd in dit verband €20 mln naar de schadetak overgemaakt. Ook hier was de slechte solvabiliteit (111% eind december) de aanleiding. 2016 verliep qua winstontwikkeling positief voor Generali Schade. De nettowinst verdubbelde naar bijna €4 mln. De bruto-premie inkomsten stegen met bijna 12% naar €275 mln. Met name bij motorrijtuigenverzekeringen realiseerde de verzekeraar een flinke premiegroei. Het premie-inkomen van WA-polissen steeg met bijna 20%, de overige autoverzekeringen met ruim 26%. Het bedrag aan schadeclaims kwam bijna 7% hoger uit op €175 mln.

GEEN REACTIES