Risk managers willen geen aparte cyberpolis

cybersecurity en vertrouwen verzekeraars
© Px

Breng cyberrisico’s onder bij bestaande bedrijfsverzekeringen in plaats van deze over te hevelen naar een separate cyber risk polis.

Deze opmerkelijke conclusie komt naar voren uit een rondgang die Commercial Risk Europe deed onder een aantal vooraanstaande Europese risk managers. De belangrijkste redenen zijn volgens hen dat zo’n aparte polis intern moeilijk te verdedigen is, tot verwarring leidt bij de direct betrokken bedrijfsonderdelen en dat er een grote kans is dat er voor dezelfde risico’s dubbel wordt betaald.

Deze oproep gaat in tegen de huidige trend in verzekeringsland om wel een aparte cyber productgroep op te zetten. ‘We zien een behoorlijke gretigheid bij verzekeraars om zo’n productlijn op te zetten’, aldus Lennart Edström, hoofd risk management bij Electrolux. Hij vindt dat compleet onnodig omdat de kans groot is dat je als bedrijf dubbel betaalt. Een aantal bedrijfsrisico’s hebben volgens hem cyberachtige elementen, maar kunnen niet zomaar uit hun huidige polis worden gehaald. Dit geldt volgens hem voor de meerderheid van de bedrijven, zeker binnen de industrie. Wel erkent hij dat in sommige sectoren, zoals bij banken, aparte cyberverzekeringen zinvol zijn omdat daar de cyber risico’s niet binnen de bestaande verzekeringsdekkingen vallen.

Ook het hoofd risk management bij ASSA ABLOY, Frederik Finman, is niet onder de indruk van de pogingen van verzekeraars om een separate cyber product lijn te starten. Hij stelt dat cyber uitsluitingen, bijvoorbeeld een aanval van hackers, op bestaande polissen zal gaan leiden tot verwarring. Finman ziet deze uitsluitingen bij zowel ‘property’-verzekeringen als bij aansprakelijkheidspolissen. Veel machines op de werkvloer worden echter steeds geavanceerder en zijn vaker aangesloten op het internet. Het ligt volgens Finman dan meer in de rede om reguliere polissen uit te breiden met een cyber dekking, dan deze cyber dekking uit te sluiten.

Bron: Commercial Risk Europe

GEEN REACTIES