Generali Nederland worstelt met lage solvabiliteit

De Solvency II ratio’s van verzekeraar Generali Nederland lagen eind 2016 maar nipt boven de eigen interne ondergrens van 110%

De Solvency II ratio van Generali Leven bedroeg eind vorig jaar slechts 115%, terwijl deze solvabiliteitsmaatstaf bij Generali Schade uitkwam op 111%. Beide percentages komen ternauwernood uit boven de interne ondergrens, maar liggen duidelijk onder de zogeheten ‘vroege waarschuwingsdrempel’ van 125% die Generali Nederland gebruikt om het management tijd te geven tot het nemen van maatregelen.

Rapport
Een en ander blijkt uit de SFCR-rapporten (Solvency and Financial Condition Reports) die Generali Nederland recentelijk op de eigen website heeft geplaatst. De lage Solvency II-ratio’s zijn, behalve voor polishouders, mede van belang omdat Generali Nederland in de etalage staat. Volgens verschillende media zouden verzekeraars ASR en Vivat geïnteresseerd zijn in de Nederlandse dochter van het Italiaanse verzekeringsconcern. Die interesse zou kunnen tanen, wanneer de vermogenspositie op een laag peil staat.

Maatregelen
Volgens de SFCR-rapporten zou het management van Generali Nederland inmiddels actie hebben ondernomen om de ratio’s op te krikken. Bij de leventak is het streven om met een set van maatregelen dit jaar te komen tot een ratio van 135%. Bij de schademaatschappij is 15 mei jongstleden een dotatie van €20 mln ontvangen, naar alle waarschijnlijkheid van de Italiaanse moedermaatschappij. Daardoor zou de ratio van Generali Schade nu uitkomen rond de 140%.

Het is niet de eerste keer dat Generali Nederland in de problemen komt. In 2014 kampte Generali Leven ook al met solvabiliteitsproblemen. Als reactie verkocht de verzekeraar destijds de hele aandelenportefeuille en werd de herverzekering van de levenportefeuille bij de Italiaanse moeder uitgebreid van 40% naar 60%.

GEEN REACTIES