Kapitaalbuffer van Athora is gegroeid

Athora Nederland verbetert positie

Athora Nederland heeft haar solvabiliteitspositie verbeterd. Bedroeg de solvabiliteitsratio eind juni 2021 nog 157%, per eind december was deze gestegen naar 180%, een toename van bijna 15%.

De solvabiliteitsratio geeft het vermogen van verzekeraars weer om op lange termijn aan hun verplichtingen te voldoen en wordt gezien als belangrijke maatstaf onder het Solvency II-regime.

De groei van de buffer is voornamelijk te danken aan een herverzekeringstransactie voor langlevenrisico’s die de individuele levenportefeuille dekt, een kapitaalinjectie van €325 miljoen door het moederbedrijf, balansoptimalisaties en een verlaging van de solvabiliteitskapitaalvereiste als gevolg van de inaugurele toepassing van het verliesabsorberend vermogen van uitgestelde belastingen, aldus het bedrijf.

De jaarcijfers van Athora worden op 31 maart bekendgemaakt. Athora wilde nu alvast de financiële markt informeren over haar financiële positie.

‘Cruciaal jaar’

Jan de Pooter, CEO van Athora Nederland: “2021 was een cruciaal jaar voor Athora Nederland. Ik ben verheugd om de positieve evolutie van onze bedrijfskapitaalgeneratie te zien, ondersteund door de voortdurende herpositionering van de investeringsportefeuille. De strategische acties die we in 2021 hebben genomen, waaronder verdere verfijning van de bedrijfsvoetafdruk en het operationele model, gecombineerd met de aanhoudende sterke inzet van onze aandeelhouder, positioneren ons goed om de uitvoering van onze strategie verder te versnellen: beter beleggingsrendement, gedisciplineerde groei in pensioenen en verhoogde bedrijfsefficiëntie.”

Bron: Athora

 

GEEN REACTIES