Jong Paars lanceert plan voor nieuw pensioenstelsel

De verplichtstelling wordt omgezet in een algemene spaarplicht. Werknemers en zzp-ers kunnen zelf een pensioenuitvoerder te kiezen.

De JOVD, Jonge Socialisten en Jonge Democraten hebben in het TV programma Buitenhof een plan gepresenteerd voor een nieuw pensioenstelsel. Zij hebben de handen ineen geslagen omdat “het steeds duidelijker wordt dat het pensioenstelsel kampt met een aantal fundamentele problemen, terwijl een definitieve oplossing uitblijft. Grondige vernieuwing, richting meer zeggenschap voor de deelnemer en meer transparantie, is geboden”, stellen Ilja Boelaars, Paul le Doux en Thomas Ronnes.

Persoonlijke pensioenpremie wordt collectief belegd

De jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 willen dat mensen meer zeggenschap over hun pensioen krijgen. Pensioendeelnemers moeten de mogelijkheid krijgen zelf een pensioenuitvoerder te kiezen. De verplichting om te sparen voor het pensioen blijft, maar de pensioenpremie wordt voortaan gestort op een persoonlijke pensioenrekening. Pensioenuitvoerders zorgen vervolgens dat het geld op deze rekeningen op collectieve wijze wordt belegd.

De politieke jongerenorganisaties willen op deze manier een einde maken aan de generatiestrijd binnen het huidige stelsel. Tegelijkertijd biedt het plan een oplossing voor de grote onzekerheid die op dit moment onder gepensioneerden heerst. Door invoering van persoonlijke rekeningen kan het geld van ouderen en jongeren apart worden belegd. l
Voor ouderen kan het risico geminimaliseerd worden, terwijl het geld voor jongeren, met het oog op een hogere rendement op de lange termijn, risicovoller belegd kan blijven worden.

De jongerenorganisaties willen verder de verplichtstelling omzetten in een algemene spaarplicht. Iedereen die in Nederland zijn inkomen verdient, inclusief zzp’ers, moet een deel van zijn inkomen sparen op zijn persoonlijke pensioenrekening. Zo wordt een oplossing geboden voor het probleem dat een steeds groter wordende groep mensen geen aanvullend pensioen opbouwt. Zelfstandigen kunnen zo meedelen in de schaalvoordelen van het tweede pijler pensioen.

De drie politieke jongerenorganisaties hebben hun initiatief samengevat in een 10-puntenplan. Meer informatie op de website nieuwpensioenstelsel.nl.

GEEN REACTIES