Intermediaire distributie bancaire diensten zal groeien

Lokale en regionale bankkantoren gaan dicht en het aantal geldautomaten daalt snel. Met alleen app of telefoonstem red je het niet.

Aldus voorzitter Nico Karhof in zijn openingstoespraak tijdens de algemene ledenvergadering van VEZIS, de Vereniging Zelfstandig Adviseurs met een agentschap van RegioBank

“Wij zien, dat alle banken aan het saneren zijn. Bezuinigingen worden vooral gezocht in het beperken van personeel en het sluiten van lokale en soms regionale bankkantoren. Maar ook het aantal gelduitgifte automaten daalt snel. Ik denk dat deze ontwikkeling zich in de komende jaren zal voortzetten.

Ik voorspel dat de intermediaire distributie van bancaire diensten in reactie hierop zal groeien. Een deel van de consumenten wil toch af en toe een ‘mens van vlees en bloed’ spreken wanneer het gaat over hun spaargeld of andere bancaire diensten. Met alleen app of een telefoonstem red je het niet.

Ik zie dat het intermediair zich in snel tempo ontwikkelt naar de rol van ‘financiële huisarts’. Vermogensopbouw wordt hierin steeds belangrijker. Consumenten moeten steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen en kunnen steeds minder terugvallen op financiële ondersteuning uit de collectieve middelen. Of het nu gaat om de studie van de kinderen of het aanpassen van de eigen woning in verband met het ouder worden. Het zijn telkens uitgaven die weinig consumenten ‘zo maar’ kunnen doen. Juist dit soort uitgaven vraagt om tijdig advies en een vermogensopbouwplanning. Dat deel van het intermediair dat investeert in deskundigheid en in het onderhouden van de contacten met de klant, heeft een uitstekend toekomstperspectief. Als VEZIS zullen wij onze leden hier in de komende periode waar mogelijk extra ondersteunen.”

SNS-Reaal

Karhof ging ook in op de ‘roerige tijden’ van de Regiobank in verband met de nationalisatie van moeder SNS Reaal. “Het is zuur om maandenlang in de media te moeten lezen over de problemen bij SNS Raal. Zeker wanneer je weet dat het onderdeel waarmee je werkt, RegioBank, kerngezond is. Veel van onze leden hebben in de afgelopen periode veel extra werk gehad in het beantwoorden van vragen van klanten. Gelukkig kunnen we constateren dat de rust bij de kantoren inmiddels grotendeels is teruggekeerd.”

Bankierseed

RegioBank werkt samen met 532 zelfstandig financieel dienstverleners. 296 van deze kantoren zijn lid van de Vereniging Zelfstandig Adviseurs, VEZIS. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering legden ruim 100 beleidsbepalers, werkzaam bij leden van VEZIS, collectief de beroepseed/-belofte af

GEEN REACTIES