Intermediair terughoudend over bemiddeling zonder advies

Terecht, aldus Jurjen Oosterbaan: Parachuteschool zegt ook niet “u moet zelf maar beslissen of u met of zonder parachute uit het vliegtuig springt”.

Bureau D&O voerde een onderzoek uit onder de leden van haat Enquête Groep naar hun execution only praktijk.

Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment 26% van de respondenten wel eens bemiddelt op basis van execution only. Dit percentage verschilt sterk per verzekeringsproduct. Van de bemiddelaars die actief zijn op het gebied van pensioenverzekeringen geeft 5% van de respondenten aan wel eens te bemiddelen op basis van execution only. 18% van de respondenten geeft aan ‘wel eens’ levensverzekeringen te bemiddelen op basis van execution only.

Een meerderheid van de respondenten (53 %) zegt op dit moment geen plannen te hebben om in de komende tijd de mogelijkheid van execution only aan te bieden. 8% overweegt dit wel te gaan doen.

Algemeen directeur Bureau D&O Jurjen Oosterbaan Martinius: “Ik vind, dat voorstanders van execution only te makkelijk roepen dat de consument toch zelf moet kunnen beslissen of men wel of geen advies wil hebben. Natuurlijk heeft de consument een grote vrijheid. Maar er zijn grenzen aan de medewerking die je als aanbieder of bemiddelaar moet geven aan onverstandige beslissingen van consumenten. Als parachuteschool ga je ook niet tegen leerlingen zeggen u moet zelf maar beslissen of u met of zonder parachute uit het vliegtuig springt. Naar mate de gevolgen voor de klant groter zijn, vind ik dat je als aanbieder of bemiddelaar minimaal de morele maar waarschijnlijk ook de juridische plicht hebt om tenminste marginaal te toetsen of de transactie die de klant wil uitvoeren niet desastreus voor deze klant gaat uitwerken. Zie je als bemiddelaar/aanbieder dat dit het geval is dan denk ik dat je aan het verzoek van de klant maar gewoon geen medewerking moet verlenen”.

GEEN REACTIES