(Findinet) Alle veranderingen in de Bgfo-wijzigingen op een rij

Het provisieverbod geldt niet voor de brede categorie inkomensverzekeringen, maar alleen voor individuele aov’s.

Dit is een van de veranderingen die het ministerie in het concept-Bgfo 2013 aanbrengt naar aanleiding van de consultatieronde.

De meeste wijzigingen zij al in eerdere berichten gepubliceerd. In de brief van 13 september zet het ministerie ze allemaal nog eens op een rij.

Vakbekwaamheid

 • De vakbekwaamheidseisen gelden voor klantmedewerkers die adviseren. Voor wat betreft dit begrip wordt één op één aangesloten bij de Wft-definitie van advies.
 • Vrijstelling diplomaplicht voor adviseurs in spaar- en betaalproducten wordt gehandhaafd.
 • Er komt een aparte Zorgmodule.
 • Adviseur consumptief krediet mag in combinatie ook adviseren over overlijdensrisicoverzekeringen.
 • Adviseur inkomen mag in combinatie ook adviseren over ongevallenverzekeringen.
 • PE –toets niet tussen 18 en 36 maanden, maar uiterlijk binnen 36 maanden.
 • Geldigheid diploma kan niet vervallen. Diplomahouder die niet aan PE-verplichting voldoet mag echter niet adviseren. Er komen PE-inhaalexamens.
 • PE-periode 2011-2012 wordt verlengd tot en met 31 december 2013.

Bankierseed

De verplichting wordt gehandhaafd dat alle medewerkers van alle financiële ondernemingen een eed of belofte moeten afleggen.

Productontwikkelingsproces

 • Het proces is niet van toepassing op icbe’s (instellingen voor collectieve belegging in effecten).
 • Bij de reviewverplichting wordt niet verwacht dat “oude” financiële producten op elk moment in de toekomst aan de nieuwste inzichten voldoen. Echter het is wel van belang dat de financiële onderneming zicht heeft op de actualiteit en werking van de financiële producten die door haar worden aangeboden, of zijn samengesteld en in de markt verkrijgbaar worden gesteld.
 • Dure producten zijn niet bij voorbaat verboden. Maar: “wanneer de kosten een zodanige invloed hebben op het resultaat van het financieel product dat de doelstelling van de cliënt niet, of niet op redelijke wijze kan worden bereikt, wordt in beginsel wel afbreuk gedaan aan het belang van de cliënt.”

Geschillenbeslechting

Het aanvankelijk voorgestelde schriftelijkheidsvereiste vervalt. De ontvangstbevestiging is daarmee vormvrij. Voor de verwijzing naar de geschilleninstantie geldt dat deze schriftelijk dient te gebeuren als de klacht ook schriftelijk wordt afgewezen. In alle andere gevallen is deze verwijzing vormvrij.

Hypotheken

 • Kortingsacties zijn toegestaan, mits die gelden zowel voor nieuwe als bestaande klanten.
 • Bij ministeriële regeling worden de inkomenscriteria worden vastgesteld en de maximale hoogte van het hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning.
 • Een aanbieder moet de bij ministeriële regeling vastgestelde inkomenscriteria toepassen bij de beoordeling van een aanvraag voor hypothecair krediet. Voorts dient een aanbieder bij de beoordeling van de kredietaanvraag rekening te houden met het bij ministeriële regeling bepaalde maximale hypothecair krediet in verhouding tot de waarde van de woning (de zogenoemde “loan-tot-value” ratio).

Provisieverbod

Het begrip inkomensverzekering is vervangen door individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. Van een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering is sprake indien een natuurlijk persoon, zzp-er of directeur groot aandeelhouder, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Financieel rijbewijs

Een kennis- en ervaringstoets bij execution only is niet nodig bij overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen.

Betalingen tussen bemiddelaars

Deze betalingen zijn uitgezonderd van het provisieverbod. “De uitzondering moet beperkt worden geïnterpreteerd en geldt alleen voor betalingen van bemiddelaars die met de consument in contact staan aan bemiddelaars die door hen worden ingeschakeld. Het gaat erom dat een betaalstroom omhoog in de keten vanuit de consument gezien wel is toegestaan en een betaalstroom omlaag de keten in vanuit de aanbieder niet.”

Dienstverleningsdocument

 • Het artikel over het dienstverleningsdocument zal per 1 juli 2013 in werking treden.
 • “Dit doet niet af aan de verplichting voor financieel dienstverleners om transparant te zijn richting de consument over de aard en reikwijdte van de dienstverlening, de wijze waarop de financiële dienstverlener wordt beloond, de kosten van de dienstverlening die de consument betaalt en de belangen van de financiële dienstverlener die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening aan de consument (neergelegd in artikel 4:25b Wft). Alle betrokken financiële ondernemingen zullen dus wel per 1 januari 2013 de consument dienen te informeren over voornoemde onderwerpen."

Gespreide betaling advies- en bemiddelingskosten

 • In het Bgfo wordt bepaald dat indien de financiële dienstverlener adviseert, de aflossing van het krediet ten behoeve van de advies- en distributiekosten over twee jaar mag worden gespreid. In dat geval is de Wft (vergunningplicht consumptief krediet) niet van toepassing.
 • Voor het aflossen van het krediet ten behoeve van de distributiekosten, waarbij niet tevens sprake is van advies, is geen maximumtermijn vastgesteld omdat het vaak gaat om relatief kleine bedragen.

GEEN REACTIES