‘Intermediair moet zich specialiseren’

'Intermediair moet zich specialiseren'

Financieel adviseurs moeten (nog) meer specialiseren en meer samenwerken. Ze moeten duidelijke keuzes maken in hun aanbod en innoveren. Dat concludeert de AFM in het rapport ‘Marktindrukken’.

Een volledig aanbod van diensten gaat gepaard met hoge lasten, onder meer omdat de bijhorende kennis bijgehouden moet worden. Specialisatie en samenwerking met andere kantoren kan een oplossing zijn. Specialisatie heeft als bijkomend voordeel dat de kosten voor de consument lager zijn en het laagdrempeliger wordt om een intermediair in de arm te nemen.

Digitalisering
Digitalisering was al langer de belangrijkste marktontwikkeling en deze trend wordt versterkt door de coronacrisis. Uit het rapport blijkt dat veel financieel dienstverleners in de afgelopen periode innoveerden, al blijft dat vooralsnog vooral beperkt tot digitaal klantcontact. De laagdrempeligheid hiervan is een kans voor groei van bepaalde klantgroepen. Een aanzienlijk aantal intermediairs geeft echter aan dat zij overwegen zich aan te sluiten bij een grotere organisatie omdat zij niet de financiële slagkracht hebben om de voortdurende ontwikkelingen in digitalisering bij te houden.

Drukte
Uit gesprekken met onder andere hypotheekadviseurs wordt duidelijk dat de adviesdrukte sinds de corona-uitbraak aanhoudt in heel Nederland, hoewel een lichte afkoeling zichtbaar is. De partijen die de toezichthouder heeft gesproken bleken goed in staat om in verband met de coronamaatregelen over te schakelen naar digitaal werken op afstand en op beeldadvies. Intermediairs houden rekening met een mogelijke terugval in de hypotheekadviespraktijk als de economische gevolgen van de coronacrisis dieper worden en langer aanhouden.

Onverzekerbaarheid
Een belangrijk risico dat financieel dienstverleners signaleren is het toenemend gevaar op onverzekerbaarheid. Onder meer standaardisering van financiële producten kan daar in sommige gevallen toe leiden. Een van de oplossingen waar intermediairs een belangrijke rol in kunnen spelen, is advies over preventiemaatregelen. Daardoor kunnen risico’s kleiner worden en weer verzekerbaar. Ook zijn er adviseurs die een rol op zich nemen door zelf informatie over het risico en over preventiemaatregelen aan te leveren, door zelf producten te (laten) ontwikkelen, of door het risico onder te brengen bij buitenlandse aanbieders. De AFM merkt bij dit laatste op dat een risico hiervan kan zijn dat buitenlandse partijen niet bekend zijn met het Nederlandse toezichtregime en mogelijk een andere standaard ten aanzien van klantbelang kennen.

Witwassen
De AFM waarschuwt opnieuw dat kantoren beheersmaatregelen moeten nemen om de risico’s op witwassen en terrorismefinanciering te verkleinen. In vergelijking met vorig jaar hebben meer kantoren dat gedaan – zo is er bijvoorbeeld meer aandacht voor klantacceptatie – maar nog niet alle. De toezichthouder vindt dat financieel dienstverleners hun beheersmaatregelen verder moeten aanscherpen, zoals bij het opstellen van een risicobeoordeling van de eigen organisatie en situaties die een verhoogd risico met zich meebrengen, zoals bij klanten die gelden als ‘politiek prominent persoon’.

Het rapport  Marktindrukken  is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de vragenlijst die financieel dienstverleners jaarlijks moeten invullen. Ook is de AFM in september 2020 met dertig kantoren in gesprek gegaan.

Bron: AFM

GEEN REACTIES