IG&H bemiddelt in ruzie tussen Verbond en NVGA

copyright Pixabay

Het Verbond van Verzekeraars en de NVGA zijn toch opnieuw in gesprek gegaan over een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst (VSV).

Dit wordt gedaan met hulp van een onafhankelijke externe partij: consultantbureau IG&H. Dat meldt NVGA-voorzitter Ron Gardenier in zijn column in het aprilnummer van GA Magazine, het ledenblad van de gevolmachtigd agenten.

In december vorig jaar liep het overleg tussen de NVGA en het Verbond over een gezamenlijk Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht stuk. Strijdpunt was vooral wat een gevolmachtigd agent mag doen met de gegevens van een verzekerde op het moment dat een volmachtgever eenzijdig de beloning verlaagt. Op het vlak van data-eigendomschap is wederkerigheid noodzakelijk om de positie van gevolmachtigd agenten te versterken, stelde Gardenier op de nieuwjaarsbijeenkomst van de NVGA. ‘Het kan en mag namelijk niet zo zijn dat eenzijdig bepalingen worden opgelegd dan wel volmachtvergoedingen worden gewijzigd zonder hierover met elkaar in gesprek te gaan en over en weer gelijke rechten te hebben.’ Dat er geen overeenstemming kon worden bereikt op dit ‘weerbarstige dossier’ voelde ‘niet goed’, aldus de NVGA-voorzitter. ‘Want dit is de eerste keer in 15 jaar dat wij geen gezamenlijk gedragen VSV konden uitbrengen naar de markt.’

Individuele verzekeraars en volmachtkantoren gingen vervolgens zelfstandig proberen om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Dit proces verloopt ‘allerminst vlekkeloos’, schrijft Gardenier in zijn GA-column. ‘Dit is niet alleen vervelend voor de partijen individueel, maar het schaadt ons als branche. Het Verbond en de NVGA hebben deze handschoen daarom opnieuw opgepakt. Met hulp van een onafhankelijke externe partij, zijnde IG&H, zijn we met elkaar in gesprek om te bezien of we de barrières kunnen slechten en gezamenlijk een door beide partijen gedragen overeenkomst kunnen uitbrengen in 2020.’

GEEN REACTIES