Afwaardering beleggingsportefeuille doet resultaat Allianz kelderen

Overstroming en eenmalige posten drukken op resultaat Allianz Benelux
© Allianz

Het operationeel resultaat van Alianz Benelux is in het eerste kwartaal met maar liefst 73% gestegen. Helaas gooit een afwaardering van de beleggingsportefeuille roet in het eten, waardoor het uiteindelijke nettoresultaat meer dan gehalveerd is ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019: van 31,9 tot 15,1 miljoen euro.

Het totaal operationeel resultaat voor Allianz Benelux stijgt van 41 miljoen in 2019 naar 70 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar. Bij Schade gaat het zelfs om een stijging van 7 naar 30 miljoen. Het schadebedrijf heeft de combined ratio sterk weten te verbeteren tot 91,2% (2019: 102,7%). Het positieve effect van gerichte verzekeringstechnische en prijstechnische maatregelen, verdere optimalisatie van de herverzekeringsdekkingen en een forse daling van grote schades compenseert de negatieve impact van de diverse stormen in het eerste kwartaal. Bij Leven stijgt het resultaat van 34 naar 41 miljoen, waarbij de Belgische portefeuille een fors aandeel in de stijging heeft.

Het nettoresultaat is echter in het eerste kwartaal door de sterk gedaalde waarde van beleggingen, als gevolg van de terugval op de aandelenmarkten en de verslechtering van de kredietvoorwaarden, gedaald tot 15,1 miljoen euro (2019: 31,9 miljoen euro).

Corona
De coronacrisis heeft de inkomsten bij sommige onderdelen aanzienlijk beïnvloed. Het premie-inkomen van Allianz Benelux is met 21% afgenomen tot 1,1 miljard euro. In het Leven-segment daalde het premievolume op Benelux-niveau met 36% ten opzichte van vorig jaar door het fors gedaalde premievolume in Luxemburg. In het Schade-segment steeg het premie-inkomen met ruim 4% tot 537 miljoen euro. Met name op het vlak van autoverzekeringen en de grootzakelijke markt in Nederland werd een forse stijging gerealiseerd. De effecten van de coronacrisis op de bedrijfsvoering in het Schadebedrijf blijven in dit stadium nog beperkt. De verzekeraar verwacht echter dat deze effecten de komende kwartalen zullen toenemen.

Het bedrijf is momenteel volledig operationeel, met volledige bedrijfscontinuïteit in alle domeinen. Dankzij de sterke IT-backbone kan Allianz Benelux zijn klanten blijven bedienen, terwijl meer dan 95% van het personeel thuis werkt. Het bedrijf zegt de dienstverlening aan makelaars is over de hele linie systematisch te hebben verbeterd dankzij ‘investeringen op dit gebied en betrokkenheid bij de ondersteuning van makelaars ten behoeve van hun klanten’.

‘Veerkrachtig en stabiel’
Anthony Bradshaw, Regional CEO van Allianz Benelux: “We maken ons zorgen om de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten. Samen met onze makelaars en business-partners zijn we er om onze klanten support te bieden en om hen zo goed mogelijk bij te staan in hun dagelijkse leven en zakelijke plannen. We zetten alles op alles om in deze moeilijke tijd het maximale te doen om onze klanten te ondersteunen met risicomanagement en verzekeringstechnische vraagstukken. Gelukkig hebben we de afgelopen jaren hard gewerkt om onze teams nog beter te trainen hoe om te gaan met veranderingen. Natuurlijk hadden wij daar niet de impact van COVID-19 mee voor ogen, maar het gaat onze teams, in de hele Benelux, goed af om in deze uitzonderlijke situatie onze klanten en partners de dienstverlening te blijven bieden die ze van ons verwachten. We zijn volledig operationeel en in staat gebleken om onze bedrijfsvoering te continueren en onze business-partners te ondersteunen.

“Ondanks de heftige stormen die dit jaar plaatsvonden, de huidige onrust op de kapitaalmarkten en de onzekerheid die COVID-19 brengt, staan we er op dit moment goed voor en is onze balans gezond. Onze veerkracht en de stabiele groep waar we deel van uitmaken geven ons het vertrouwen dat we de huidige crisis het hoofd kunnen bieden.”

Kerncijfers eerste kwartaal 2020 (in miljoen euro)
Premie-inkomen
Leven 549 (2019: 853)
Schade 537 (2019: 515)
Totaal 1087 (2019: 1368)

Operationeel resultaat
Leven 40,5 (2019: 33,6)
Schade 29,7 (2019: 7,1)
Totaal 70,2 (2019: 40,7)

Nettoresultaat
Leven 16,2 (2019: 24,9)
Schade -1,1 (2019: 6,9)
Totaal 15,1 (2019: 31,9)

Bron: Allianz Benelux

GEEN REACTIES