Loyalis wil meer verzekeringen verkopen via intermediair

Inkomsensverzekeraar Loyalis wil onder de vleugels van nieuwe eigenaar ASR, meer inzetten op het intermediair als afzetkanaal voor de eigen producten.

Dat stelt Loyalis in het jaarverslag over 2018. Het is het laatste jaarverslag onder de ‘oude’ eigenaar APG. Vandaag maakten APG en nieuwe eigenaar ASR bekend dat de overname van Loyalis volledig is afgerond.

Overigens blijft de samenwerking met het intermediair beperkt tot een relatief klein aantal geselecteerde partijen, aldus Loyalis. Verder wordt vanaf dit jaar een focus aangebracht in het productenaanbod. De Verzuimverzekering en de Ziektewet-ERD-verzekering worden niet langer aangeboden. Bestaande klanten blijven verzekerd tot het einde van de looptijd.

Verder blijft ERD-schap voor de Ziektewet de voorwaarde voor het afsluiten van een WGA-ERD-verzekering. Deze oplossingen worden nu alleen voor werkgevers met meer dan 100 werknemers aangeboden, zonder koppeling met een Ziektewet-ERD-verzekering. Daarnaast wil Loyalis meer diensten leveren op het vlak van vitaliteit om het verzuim bij bedrijven als gevolg van psychische redenen terug te dringen.

Het premie-inkomen dat samenhangt met de inkomensverzekeringen steeg in 2018 van €148 mln naar €165 mln. De stijging is volgens Loyalis met name het gevolg van premie-indexaties vanwege AOW-leeftijdsverhogingen en cao-loonstijgingen. Het verzekeringstechnische schaderesultaat daalde echter, van €59 mln naar €36 mln. Dit is onder meer het gevolg van hogere voorzieningen die Loyalis heeft getroffen voor een verwachte stijging van het aantal claims op AOV- en WGA-verzekeringen.

GEEN REACTIES