Hypotheekportefeuille ING daalt verder

ING berekent aflossingskosten van duizenden klanten opnieuw

De Nederlandse hypotheekportefeuille van ING Bank is in het eerste halfjaar gedaald van €120,9 mrd naar €117,4 mrd. Daarmee zet de daling van deze portefeuille zich verder door.

Dat blijkt uit de halfjaarcijfers die de bank woensdag publiceerde. De Nederlandse hypotheekportefeuille daalde vorig jaar ook al, met bijna €6 mrd naar €120,9 mrd, ondanks de sterk aantrekkende woningmarkt en de daarmee gepaard gaande hoge hypotheekproductie. Volgens ING word de daling van de portefeuille onder meer veroorzaakt door extra aflossingen die klanten deden. Wel hoefde ING minder voorzieningen te treffen voor wanbetaling bij hypotheken, vanwege het positieve economische klimaat.

De lagere leenvolumes leidden tot lagere rente-inkomsten in het eerste halfjaar. Deze konden volgens ING worden gecompenseerd door hogere marges op spaarrekeningen (door middel van lagere rentes op spaarrekeningen) en hogere treasury-inkomsten. Het totale bedrag aan spaargeld dat bij ING in Nederland is gestald, steeg desondanks met bijna €4 mrd naar ruim €138 mrd.

De onderliggende winst van de Nederlandse activiteiten van ING steeg in het tweede kwartaal met bijna driekwart naar €565 mln. Voor een belangrijk deel is deze stijging het gevolg van een eenmalige voorziening die in het tweede kwartaal van vorig jaar werd getroffen voor de afwikkeling van de zaak rond rentederivaten voor mkb-klanten. Daarnaast droegen ook kostenbesparingen, hogere inkomsten uit provisie en lagere kredietvoorzieningen bij aan de winststijging in Nederland.

GEEN REACTIES