Movir schaft medische keuring af

Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir stopt met de ‘standaard’ medische keuring. De verzekeraar wil daarmee een mogelijke toetredingsdrempel weghalen.

Bovendien wordt door het afschaffen van de keuring de aanvraagprocedure versneld, aldus directeur Louis van Drunen. Voorheen maakte de keuring onderdeel uit van de aanvraag als de verzekerde 50 jaar of ouder was en het totaal verzekerde dagbedrag € 145,- of meer was.

Daarnaast vervangt Movir de starterskorting (voor startende professionals korter dan 3 jaar zelfstandig) door een aanvangskorting voor zelfstandige medische of zakelijke professionals bij het afsluiten van een Beroeps-AOV.

Aanpassing Soepel&Zeker AOV
Voor onder andere een aantal detaillisten, exploitanten van o.a. lunchrooms en hotels, aannemers en opzichters past Movir de premie van de Soepel&Zeker AOV aan. Voor nieuwe verzekerden tot 44 jaar verlaagt Movir de premie, vanaf 44 jaar is de premie verhoogd. Volgens Van Drunen wordt door deze premie-aanpassing een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor deze ondernemers betaalbaarder.

Jonge, zelfstandige tandartsen
Verder kunnen jonge, pas afgestudeerde tandartsen met een eigen praktijk bij Movir een tandartsverzekering afsluiten. Is een tandarts jonger dan 40 jaar en vraagt hij of zij binnen twee jaar na afstuderen een Beroeps-AOV bij Movir aan, dan vraagt de verzekeraar tot een verzekerd dagbedrag van € 77,- geen medische waarborgen.

GEEN REACTIES