Hypotheekadviseurs willen meer nazorg geven door risico’s aflossingsvrije hypotheken

Hypotheekadviseurs willen meer nazorg geven door risico’s aflossingsvrije hypotheken
© Pixabay

Ruim 62% van de adviseurs ziet het attenderen op de risico’s van aflossingsvrije hypotheken als onderdeel van hun nazorg. Op de vraag of zij klanten met een aflossingsvrije hypotheek actief benaderen, geeft 31% aan dat al structureel te doen. Ruim 42% wil dat nog dit jaar gaan doen. Daarnaast zegt bijna 19% van de adviseurs dat ze hierover geen klanten gaan benaderen dan wel dat ze dat een taak van de geldverstrekker vinden (7,5%). Dit blijkt uit onderzoek van Hypotheekonderzoek.nl, onderdeel van De Nationale Hypotheekbond.

Op de vraag hoe adviseurs hun nazorg vorm geven, antwoordt bijna 48% dat ze bestaande klanten ten minste eens in de twee of drie jaar benaderen dan wel pogen te benaderen; 20% informeert klanten vooral digitaal via e-mails en nieuwsbrieven en nog eens 20% adviseurs komt er in de praktijk niet aan toe.

Andere opvallende uitkomsten uit het onderzoek zijn:

  • Bijna 75% van de adviseurs neemt looptijdrente (de gemiddelde rente over de looptijd als gevolg van automatische risicoklassedaling) mee bij het hypotheekadvies.
  • Slechts 35% van de adviseurs geeft aan bestaande klanten proactief te benaderen als de hypotheek in aanmerking komt voor risicoklassedaling.
  • Bijna 75% van de adviseurs is sterk voorstander van het meenemen van de verpande vermogensvorming voor risicoklassedaling (naast de actuele restschuld en de actuele woningwaarde).

De thema’s die adviseurs op dit moment het belangrijkst vinden om te bespreken met klanten zijn:

  • De aflossingsvrije hypotheek en de betaalbaarheid daarvan op de eind- en pensioendatum.
  • De hoge huizenprijzen, het overbieden op vraagprijzen en de verhitte woningmarkt. Op termijn kan dit problemen geven als onder water staan en daardoor het niet kunnen financieren van een andere woning bij de wens tot verhuizen.
  • De lage rente en de mogelijkheid tot rentemiddeling. Op termijn ligt hier een renterisico op de loer. Zeker starters lenen het maximale. Als bij een renteverlenging of verhuizing de rente procenten hoger is, dan stijgen de hypotheeklasten fors. Ook wordt het op lange termijn verdwijnen van de renteaftrek in dit kader genoemd.

Ten slotte noemen adviseurs energiebesparende maatregelen en verduurzaming, alsmede risicoklassedaling als onderwerpen die zij vaker met klanten bespreken. Aan het onderzoek hebben 270 onafhankelijke hypotheekadviseurs deelgenomen.

Bron: Hypotheekonderzoek.nl

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

 

GEEN REACTIES