(Findinet) Hypotheekadviseur moet datum financieringsvoorbehoud bewaken

Adviseur moet aan een klant expliciet meedelen dat met het ondertekenen van de hypotheekofferte de financiering nog niet rond is.

Een adviseur vraagt offerte aan voor een hypotheek bij twee aanbieders die de aanvraag afwijzen. Intussen stuurt hij de klant een factuur voor de bemiddeling ten bedrage van € 1500. De klant betaalt het bedrag. Hij kan door de afwijzingen de woning niet kopen en is op grond van de koopovereenkomst € 32.000 verschuldigd aan de verkopers. De Nationale Borg-Maatschappij betaalt dat bedrag en vordert dat van de klant terug.

De klant stelt de adviseur voor dat bedrag aansprakelijk en vordert het declaratiebedrag van € 1500 terug. De adviseur heeft volgens hem nagelaten de termijn van het financieringsvoorbehoud te bewaken en hem niet tijdig meegedeeld dat de hypotheekaanvraag niet werd geaccepteerd.

De adviseur betwist dat hij tekort is geschoten in de nakoming van de zorgplicht. “Uit de bemiddelingsovereenkomst noch uit de zorgplicht van een hypotheekbemiddelaar volgt dat ik de datum van het financieringsvoorbehoud dien te bewaken. Ik heb geen toezeggingen gedaan of garanties gegeven dat de hypotheek verstrekt zou worden.”
De Rechtbank Middelburg is het met de adviseur niet eens: De adviseur heeft niet de zorg van een goed opdrachtgever in acht genomen. Van hem had namelijk mogen worden verwacht dat hij – gelet op de termijn van het financieringsvoorbehoud – expliciet aan de klant had medegedeeld dat met het ondertekenen van de hypotheekofferte de financiering nog niet rond was. “Gesteld noch gebleken is dat de adviseur dit heeft gedaan. Daarentegen heeft deze wel aan eiser de rekening voor haar werkzaamheden overhandigd. De adviseur diende er rekening mee te houden dat eiser – als leek op het gebied van het afsluiten van hypotheken – er van uit zou gaan dat het ondertekenen van de offerte en het ontvangen van de factuur betekende dat de financiering geregeld was. De adviseur had als redelijk bekwaam en redelijk handelend tussenpersoon eiser er op moeten wijzen dat dit niet het geval was.” De adviseur dient de schade te vergoeden.

De twist over de declaratie bespreken we hier niet, omdat de casus in het vonnis na invoering van het dienstverleningsdocument niet meer actueel is.

Het vonnis van de rechtbank Middelburg

GEEN REACTIES