Herverzekering redt winst Nh1816

record aantal verzekeringen voor Nh1816

Door een goede herverzekering had schadeverzekeraar Nh1816 financieel gezien weinig last van de hagelstormen in juli vorig jaar.

De winst na belasting verdubbelde in 2016 mede daardoor bijna naar €42,5 mln (2015: €24,8 mln). Het technisch resultaat steeg zeer fors van €1,4 mln naar €16,6 mln.

De schades voor eigen rekening stegen behoorlijk, met 21% naar bijna €164 mln, mede als gevolg van de schade door de hagelstormen van juni vorig jaar. Maar omdat Nh1816 dit op een goede manier had herverzekerd, bleef de financiële impact beperkt. Dit effect was vooral te zien bij brandverzekeringen en bij de ‘overige motorrijtuigenverzekeringen’.

W.A. verzekeringen
Daarnaast haalde Nh1816 een fors beter resultaat op w.a.-motorrijtuigenverzekeringen. De verzekeraar boog het verlies van bijna €10 mln in 2015 om in een winst van €2,7 mln vorig jaar. Dit werd niet alleen veroorzaakt doordat de brutopremies (+13,2%) harder stegen dan de schades eigen rekening (+10,5%). Maar ook omdat Nh1816 minder aan voorzieningen hoefde aan te houden voor te betalen schades. De verzekeraar had geen last meer van een aantal specifieke letselschadedossiers uit de jaren voor 2015, waardoor het netto-uitloopresultaat op motorrijtuigenverzekeringen flink verbeterde.

Nieuwe polissen
Het totale bruto-premie inkomen van Nh1816 steeg in 2016 met 11,6% naar €255 mln. Dit is mede het gevolg van de verkoop van 210.000 nieuwe verzekeringen. Daardoor kon Nh1816 naar eigen zeggen de hoogste verkoop ooit (€40 mln) realiseren. De combined ratio na herverzekering kwam aanzienlijk lager uit op 96,1% (was 102,7%). De Solvency II-ratio bedroeg eind vorig jaar 189%. De interne norm van de verzekeraar is 135%.

GEEN REACTIES