HCS: verschuiving van langlopend naar kortlopend ziekteverzuim

HCS: verschuiving van langlopend naar kortlopend ziekteverzuim

Het gaat goed met het ziekteverzuim in Nederland: arbodienstverlener en re-integratiespecialist HCS signaleert in december een snelle verschuiving van lang naar kort ziekteverzuim. COVID-19 zorgde begin 2020 voor een snelle toename van het aantal langdurig zieken. Volgens HCS zijn er nog steeds veel mensen afwezig die al aan het begin van de pandemie ziek werden. Het goede nieuws is echter dat in de afgelopen maanden een verschuiving te zien is: het korte verzuim wint terrein op het lange verzuim.

“HCS monitort continu de ontwikkeling van de verzuimcijfers van haar klanten en helpt met een gezonde risicobeheersing in deze turbulente tijd. Met een beetje hulp kan werkend Nederland weer stappen vooruit maken”, aldus James van der Spek, directeur Arbodienstverlening & IT bij HCS.

Begin 2021 bleef ongeveer 70% van de zieken langer dan 50 dagen weg van het werk. Dat is in de loop van het jaar afgenomen tot minder dan 40%. De daling deed zich over het hele jaar voor, maar versnelde vanaf oktober. Tegelijk nam het aandeel zieken dat binnen 10 dagen weer aan het werk kon toe van bijna 15% aan het begin van het jaar naar 40% in december. Ook hier is de toename vanaf oktober duidelijk te zien. “Het vaak relatief milde ziektebeeld bij de virusvariant Omikron is daarbij de voor de hand liggende verklaring”, zegt HCS, hoewel de Omikron-variant pas eind november werd ontdekt en eind december dominant werd.

Werkgevers moeten niet te vroeg juichen, zegt Van der Spek: “De combinatie van het toegenomen korte verzuim en de nog relatief hoge aantallen lopende zaken met lang verzuim zorgt nog steeds voor problemen. Dit leidt nog steeds tot een forse belasting voor werkgevers, het nog werkende personeel en de arbodienstverleners.”

Bron: HCS

GEEN REACTIES