(Findinet) Handig stappenplan voor bpf-onderzoek

Pensioenplaza introduceert een uniek stappenplan om te bepalen of een bedrijf verplicht onder een Bpf valt.

Op Pensioenplaza vind je niet alleen informatie van Delta Lloyd, maar juist ook allerlei relevante informatie van andere partijen.

Pensioenprofessionals kunnen op Pensioenplaza terecht voor pensioenkennis, polls, actualiteiten in de markt, opinie, publicaties, twitterfeeds en feitelijke informatie als cijfers en koersinformatie.

Ook kunnen ze met elkaar in discussie of sparren met de fiscalisten en juristen van het Delta Lloyd Expertisecentrum.

Bpf onderzoek

Als een bedrijf onder een CAO of Bpf valt, kan dat grote gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer. Daarom is onderzoek hiernaar een belangrijk onderdeel van uw pensioenadvies.

Deel 2 van de leidraad bij tweedepijler pensioenadvisering van de AFM, behandelt het onderzoek naar de aanwezigheid van een CAO of Bpf. In de praktijk blijkt vooral het Bpf onderzoek lastig.

Altijd onderzoek doen

Ook als al duidelijk is dat er nu een Bpf van toepassing is, moet een pensioenadviseur nagaan of de verplichtstelling nog geldt voor de aangesloten onderneming. Zodra hierover de minste twijfel bestaat, moet nader onderzoek worden gedaan.

Stappenplan

Delta Lloyd ontwikkelde een handig stappenplan, dat als een beslisboom werkt. Bij iedere stap wordt een uitleg gegeven met handige tips en links. Het stappenplan kan tussentijds op de eigen pc opgeslagen worden en op elk moment weer worden hervat.

Naar Delta Lloyd Pensioenplaza

GEEN REACTIES