Grote intermediairs steeds machtiger

Grote intermediairs steeds machtiger
© Gerd Altmann, Pixabay

De dealwaarde van overnames in de verzekeringswereld komt dit jaar voor het eerst boven de 1 miljard euro uit. De aangekondigde fusie tussen Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep in februari van dit jaar bedraagt bijvoorbeeld alleen al 750 miljoen euro, meldt adviesbureau BHB Dullemond in zijn meest recente Overnamemonitor over het eerste halfjaar 2021.

In de eerste helft van 2021 was opnieuw een toename in het aantal transacties te zien. Ook de omvang van de transacties neemt toe. Door de grote hoeveelheid partijen aan de kopende kant – waarvan steeds meer uit het buitenland – zijn er op dit moment vrijwel altijd ruim 20 geïnteresseerden voor een goed assurantiekantoor in de markt, ook voor afwijkende intermediairs of nichespelers. Grootste kopers in de assurantiemarkt zijn nu: KKR, Five Arrows, NN, Aquiline, Goudse, ASR, LGT, IK Investments.

Concentratie bij intermediair
Deze overnamedrang resulteert in een toename van de concentratie binnen het intermediair. Er ontstaan steeds grotere partijen die op hun beurt weer de kleinere regionale spelers overnemen. De verwachting is dat het zelfstandige intermediair de komende jaren verder moet inboeten ten faveure van de grotere spelers op de markt.

Deze concentratie heeft niet alleen zijn weerslag op de eigen markt van het intermediair binnen de verzekeringsbranche maar ook op de keten van Verzekeraar – Intermediair – Klant. Het sinds jaar en dag bestaande spanningsveld tussen intermediair en verzekeraar werd in het verleden gedomineerd door de almachtige verzekeraars die het speelveld voor het intermediair bepaalden. Door de komst van het grotere en sterkere intermediair verschuift deze machtspositie. Het intermediair zoekt ook steeds vaker zelf over de grens naar verzekeraars om de eigen positie te versterken.

De overname van Heinenoord door Nationale-Nederlanden (aankoopsom van 176 miljoen euro) laat zien dat de verzekeraars met argusogen naar deze ontwikkeling kijken. Waren het eerst (vrijwel) alleen de private-equity partijen die zich in het intermediair mengden, nu zien we ook in toenemende mate verzekeraars die hun positie veilig proberen te stellen door belangen in het intermediair te verwerven.

Verstoring marktwerking
De machtsverschuiving heeft ook gevolgen voor de klant. Deze gevolgen zijn zó groot dat de Amerikaanse toezichthouder de aangekondigde overname van Willis Towers Watson door Aon tegenhield. De toezichthouder ziet deze overname als een té grote verstoring van een gezonde marktwerking gezien en daarmee niet in het belang van de klant. Opmerkelijk is dat de Amerikaanse toezichthouder zich hiermee op onontgonnen terrein bevindt en als eerste een grens definieert wanneer een speler in deze markt té groot wordt. Hiermee gaan ze verder dan de Europese evenknie die, onder voorwaarde van de verkoop van verschillende activa door Aon, wel toestemming gaf voor de transactie.

De verwachting is niet dat de nieuwe status quo tot een daling van de premies zal leiden. De spelers die door Private Equity zijn gefinancierd zullen vooral hun eigen economisch belang vooropstellen.

Bron: BHB Dullemond

GEEN REACTIES