CBS: oversterfte ligt nog steeds hoog

CBS: oversterfte ligt nog steeds hoog
© Carolyn Booth, Pixabay

In 2022 overleden er 170.000 mensen, dat zijn er 9,3 procent meer dan statistisch viel te verwachten. De oversterfte ligt weliswaar lager dan in de coronajaren 2021 en 2020, maar nog wel een stuk hoger dan in jaren met zware griepgolven zoals 2015 en 2018. De leeftijdsverwachting bij geboorte is daarentegen voor het eerste sinds enkele jaren weer gestegen.

Het is het derde jaar op rij met oversterfte. Half maart 2022 begon een griepepidemie die dertien weken duurde, en half december kwam er nog een. Ook komt er nog steeds COVID-19 voor. De oversterfte begon eind maart en hield aan tot het einde van het jaar.

Niet volledig te verklaren

In 2021 en 2020 was de sterfte aan COVID-19 hoger dan de oversterfte, dat wil zeggen dat een deel van de mensen die stierven aan corona, zonder de pandemie ook overleden zouden zijn. Over 2022 overleden 6.477 mensen aan COVID-19. Dat zijn er juist iets minder dan de oversterfte in die periode (7.700). De oversterfte in het afgelopen jaar is dus niet volledig te verklaren. Overigens zijn over het laatste kwartaal van 2022 de doodsoorzaken nog niet verwerkt in de cijfers van het CBS.

Alle leeftijdsgroepen

Opvallend is dat in alle leeftijdsgroepen méér mensen overleden dan verwacht. De oversterfte was het laagst onder 50- tot 65-jarigen (7 procent), en het hoogst onder mensen jonger dan 50 jaar (13 procent). Vergeleken met 2021 was de oversterfte vooral hoger in de jongste en oudste leeftijdsgroepen.

Ook overleden er vorig jaar meer vrouwen dan mannen, net als vóór de coronapandemie het geval was. De sterfte onder vrouwen was 11 procent hoger dan verwacht, onder mannen 8 procent. In 2021 overleden er juist meer mannen dan vrouwen, in 2020 liep dit ongeveer gelijk op.

Verder valt op dat de oversterfte in 2022 onder bewoners van verpleeghuizen of gehandicapteninstellingen hoog lag: 13 procent. Deze groep telt naar verhouding meer ouderen en meer vrouwen dan de overige bevolking.

Hoge sterfte onder Flevolanders

Dan zijn er nog regionale verschillen. Vooral in GGD-regio’s Flevoland, Drenthe en Hollands-Noorden overleden er vorig jaar meer mensen dan verwacht: respectievelijk 17, 13 en 13 procent meer. In Gooi en Vechtstreek, Zuid-Limburg en Amsterdam was de oversterfte het laagst: respectievelijk 1, 5 en 6 procent.

Levensverwachting toegenomen

De levensverwachting bij geboorte is in 2022 weer gestegen. Deze komt uit op 80,1 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen. Dat is voor mannen 5 maanden meer dan in 2021, en voor vrouwen 1 maand meer. Ondanks deze toename lag de levensverwachting nog onder het niveau van 2019. Gemiddeld genomen neemt de levensverwachting ieder jaar een beetje toe, maar tijdens de coronapandemie viel deze dus iets lager uit.

Bron: CBS

GEEN REACTIES