Geldbelangen in beroep over rente-op-rente ABN AMRO

Geldbelangen in beroep over rente-op-rente ABN AMRO

Geldbelangen gaat in beroep tegen de uitspraak van Kifid dat ABN AMRO geen rente-op-rente hoeft te vergoeden bij de compensatie van te veel betaalde rente voor producten met variabele rente. De stichting is van mening dat dit voor veel gedupeerden veel geld kost. Andere banken, zoals Rabobank, vergoeden wel rente-op-rente.

Te veel betaalde rente is vorm van aflossing

Stichting Geldbelangen redeneert dat de rente die te veel betaald is, gezien zou moeten worden als extra aflossing. In een rekenvoorbeeld laten zij zien dat de bank de rente berekent over de hoofdsom van de lening. De rente die betaald had moeten worden, wordt ook steeds over de hoofdsom berekend. Geldbelangen is van mening dat de te betalen rente berekend moet worden over de hoofdsom minus de te veel betaalde rente. De consument heeft dat bedrag immers niet op zijn rekening gestort gekregen, dus geldt het impliciet als aflossing. Op deze manier komt de compensatie veel hoger uit dan wanneer de rekenmethode van ABN AMRO gevolgd wordt.

Voor een specifieke klant, Rinus van Dijk uit Drachten wiens situatie in een uitzending van Kassa aan bod kwam, betekent dit dat hij volgens Geldbelangen 18.000 euro compensatie zou moeten krijgen. Volgens ABN AMRO is dat slechts 10.000 euro. Volgens een eerder voorstel van de bank zou hij maar 300 euro krijgen. Toen werd alleen gerekend vanaf 2008. Dat is inmiddels verlengd tot de begindatum van het contract met een uiterste van 1 januari 2001.

Ga nog niet akkoord, zegt Geldbelangen

De Stichting Geldbelangen roept ABN AMRO en de Consumentenbond op om de uitspraak van de Commissie van Beroep af te wachten voordat ze starten met het uitvoeren van de compensatieregeling. Consumenten die akkoord gaan met een voorstel, moeten daarbij een finale kwijting tekenen. Daardoor hebben ze geen recht meer op extra compensatie als het beroep voor hen gunstig uitvalt.

GEEN REACTIES