CPB: inflatie in 2022 naar verwachting naar 5,2%

CPB: inflatie in 2022 naar verwachting naar 5,2%

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht voor 2022 een inflatie van 5,2%. Dat staat in het Centraal Economisch Plan voor 2022. Dit cijfer gaat gepaard met veel onzekerheid. De situatie in Oekraïne is hier de oorzaak van. Hierdoor is de energieprijs behoorlijk gestegen. Na de coronapandemie was de inflatie al hoog en dat wordt door de oorlog extra versterkt.

Gevoeligheid

Om te laten zien hoe groot de gevoeligheid voor onzekerheden is, heeft het CPB ook geschat hoe hoog de inflatie zal uitpakken als de energieprijzen langere tijd hoog blijven en als ze komende zomer dalen naar het niveau van 2019. In het eerste geval gaat de inflatie naar 6%, in het tweede geval naar 3%. Naar verwachting zal de inflatie in 2023 weer iets lager zijn, namelijk 2,4%. In het afgelopen jaar was de inflatie 2,7%.

Koopkracht daalt

De koopkracht daalt in 2022 met gemiddeld 2,7%, voornamelijk door de hogere energieprijzen. Ook hier is grote onzekerheid: als de energieprijzen langere tijd hoog blijven, kan de koopkracht met 3,4% dalen terwijl de daling beperkt blijft tot 0,6% als de energieprijzen zich snel herstellen. Het nieuwe kabinet verwachtte bij het aantreden een koopkrachtstijging van gemiddeld 0,5%. De inval van Rusland in Oekraïne en de gevolgen daarvan waren hierbij echter niet voorzien.

Overigens zijn er grote verschillen in wat huishoudens merken van de hoge energieprijzen. In de bepaling van de verwachte inflatie is ervan uitgegaan dat consumenten de prijsstijging direct moeten betalen. Veel consumenten hebben echter hun energiecontract voor een jaar of langer vaststaan, waardoor zij pas later met de hogere prijzen te maken krijgen. CPB-Directeur Pieter Hasekamp: “We gaan ervan uit dat iedereen de hogere energierekening vroeger of later in zijn of haar portemonnee zal voelen. Maar of het een tik of een dreun is, hangt af van het aandeel van de energiekosten in het besteedbaar inkomen. Ik maak me wel echt zorgen over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaard koopkrachtplaatjes.”

Overige economische ontwikkelingen

De economie gaat naar verwachting 3,6% groeien in 2022. In 2023 neemt de groei iets af en komt dan uit op 1,7%. De economische groei komt aan de ene kant door consumptie en uitvoer en aan de andere kant door extra bestedingen uit het coalitieakkoord. Het eerste coronajaar zorgde nog voor een krimp van de economie met 3,8%. In 2021 herstelde de binnenlandse productie zich goed en dat leidde tot een groei van 4,8%. De werkloosheid blijft voorlopig laag: 4,0% in 2022 en 4,3% in 2023.

De oorlog in Oekraïne zal naar verwachting geen grote impact hebben op de Nederlandse handel omdat de handel met Rusland en Oekraïne beperkt is. Het gaat om slechts 3% van de totale handel. Nederland voert voornamelijk machines en ook farmaceutische producten en bloemen uit naar beide landen. De import bestaat voornamelijk uit gas en olie uit Rusland en graan uit Oekraïne.

Bron: Centraal Planbureau

GEEN REACTIES