Geen crisisheffing over opname uit levensloopregeling

Werkgevers hoeven in 2014 geen crisisheffing te betalen over loon dat dit jaar voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling.

Dit heeft staatssecretaris Weekers van Financiën bekend gemaakt.

Weekers: ‘We stimuleren dat in 2013 gebruik gemaakt wordt van de levensloopregeling. Ik zal er daarom voor zorgen dat de crisisheffing zo vormgegeven wordt dat deze niet nadelig uitpakt voor diegene die in 2013 gebruik maken van de levensloopregeling’.

De bedoeling was dat werkgevers in 2013 een eenmalige crisisheffing moeten betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2012 aan een medewerker hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Volgens de nieuwste bezuinigingsplannen van het kabinet wordt de term eenmalig vervangen door minimaal tweemalig: de extra crisisheffing moet ook gelden in 2014 over de lonen die dit jaar worden betaald.

Recent hebben fiscalisten erop gewezen dat de verlenging van de extra heffing botst met de mogelijkheid voor werknemers om dit jaar fiscaal gunstig het levensloopsaldo op te nemen.

Weekers heeft nu dus aangekondigd dit te repareren uiteraard in de hoop dat deze oplossing eraan meewerkt om de nieuwe bezuinigingsmaatregel verder ongeschonden door het parlement te loodsen

GEEN REACTIES