De eerste verzekering van nieuwe levensverzekeraar BND

Brand New Day heeft na de overname van Uw Toekomst de levenvergunning binnen en een ORV is de eerste verzekering uit eigen BND-keuken.

BND claimt dat de premie van haar overlijdensrisicoverzekering in 80% van de gevallen goedkoper is dan die van de grote verzekeraars. De verzekering kan direct online worden afgesloten, maar wordt ook via de adviseur aangeboden. Bij execution only berekent BND € 99 afsluitkosten. Wordt de verzekering via een adviseur afgesloten dan bedragen de afsluitkosten € 59.

Brand New Day vermeldt in het persbericht dat wanneer de ORV via een adviseur wordt afgesloten “de nettoi premie lager is dan de premie die via de eigen website wordt afgesloten.” De motivering daarvoor lijkt echter niet helemaal in lijn met de nieuwe Bgfo-regels. Het persbericht vervolgt namelijk met de opmerking: “De distributiekosten van Brand New Day zitten namelijk verdisconteerd in de premie, terwijl de adviseur die kosten op zijn beurt in het adviestarief meeneemt.”

Het Bgfo schrijft echter in artikel 86h voor: “Een directe aanbieder brengt de advieskosten en distributiekosten gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst met betrekking tot een (…) overlijdensrisicoverzekering (…) rechtstreeks in rekening bij de (…) cliënt. Zie ook: ‘Gelijk speelveld’ op pag. 24 van Bgfo 2013 met praktische uitleg van de nieuwe regels.

Beter zou het dus zijn dat BND op de website de nettopremie vermeldt en daarnaast het bedrag dat zij voor distributiekosten in rekening brengt, los van de afsluitkosten.

De nieuwe ORV is een polis in het prijsvechters-segment. Zo heeft de verzekering bij tussentijdse beëindiging geen premievrije waarde, omdat de “kans op tussentijdse beëindiging in de premie is verwerkt in de vorm van een korting”. Later dit jaar introduceert Brand New Day een ORV waarbij het premiedepot wordt geretourneerd aan de klant. De premie van deze variant zal uiteraard hoger zijn. De risico’s worden herverzekerd via herverzekeraar SCOR. De verzekering kent geen en bloc clausule.

De verzekering én de gezondheidsverklaring kunnen tot een verzekerd bedrag van € 350.000 volledig online afgesloten worden. Er hoeft dus niets uitgeprint of toegestuurd te worden. Als er geen gezondheidsrisico’s zijn, ontvangt de consument de polis direct per e-mail. Alleen als er mogelijke gezondheidsrisico’s zijn of als het verzekerd bedrag hoger is dan € 350.000 wordt de gezondheid van de verzekerde verder beoordeeld.

Premievoorbeelden (online):

leeftijd 30 jaar, looptijd 30 jaar, verzekerd bedrag € 300.000, premie € 18,45 per maand

leeftijd 40 jaar, looptijd 10 jaar, verzekerd bedrag € 200.000, premie € 13,64 per maand.

GEEN REACTIES