Mensen verwachten € 41.400 pensioeninkomen maar krijgen de helft

Meer dan ooit heeft de consument behoefte aan inzicht in de eigen financiële situatie. Goed opgeleide adviseurs kunnen hierbij van grote betekenis zijn.

Dit was een van de conclusies tijdens een door Legal & General georganiseerde masterclass.

Bereken nominale uitkering naar verwachte koopkracht

Theo Krins, Manager Vermogensadvies bij Legal & General: “Als sector moeten wij met consumenten veel meer communiceren vanuit het begrip ‘koopkracht’. De gemiddelde consument heeft geen enkele notie wat inflatie op langere termijn met de koopkracht van vermogen doet. Veel van de producten waarvoor consumenten nu kiezen leiden door de combinatie van lage rente, hoge inflatie en belastingdruk tot een netto gegarandeerd negatief rendement. Ik ben ervan overtuigd dat de consument gebaat is bij een adviseur die voor de consument ‘grote bedragen’ weet te vertalen naar koopkracht. Ik zou er voorstander van zijn indien de wetgever bij uitkeringen die in de toekomst plaatsvinden, aanbieders en adviseurs zou verplichten om ook informatie te geven over wat deze nominale uitkering voor de consument betekent naar verwachte koopkracht.”

Gat tussen verwachting en werkelijkheid

Bob Hendriks van BlackRock gaf een samenvatting van een onderzoek dat in 2012 door BlackRock onder 11.000 beleggers in 6 landen is uitgevoerd. In Nederland hebben aan deze representatieve steekproef 2.078 personen deelgenomen.

In het onderzoek is geconstateerd dat het gemiddelde jaarinkomen dat mensen verwachten te hebben wanneer ze met pensioen zijn € 41.400 bedraagt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek komt, op basis van voorlopige cijfers over 2010, van het werkelijk gemiddeld jaarinkomen van Nederlandse gepensioneerden echter niet verder dan € 21.900. Het gat tussen de verwachting wat mensen aan inkomen na pensionering hebben en de werkelijkheid is dan ook zeer groot.

Bob Hendriks: “Consumenten hebben geen gevoel voor de bedragen die nodig zijn voor een goede oudedagsvoorziening. Iemand die op 65 jaar een 20 jarige lijfrente wil ontvangen van jaarlijks € 41.400,-, zal op 65 jarige leeftijd daarvoor een vermogen moeten hebben opgebouwd van € 572.114,-. Begint iemand met deze opbouw op 25 jarige leeftijd, dan zal hij maandelijks € 386,- opzij moeten leggen. Start iemand echter pas op zijn 55e dan moet er maandelijks € 3.706,- worden gespaard. Dit laatste kan vrijwel niemand. Het is dus belangrijk dat consumenten zo vroeg mogelijk geholpen worden bij het inzicht in hun financiële toekomst. De financiële adviseur kan hierin een cruciale rol spelen, samen met aanbieders zoals BlackRock. Wij nemen daarbij door bijvoorbeeld zo´n onderzoek te doen – en ook te delen met de markt – onze verantwoordelijkheid.”

Overzicht is geen service maar hoofdproduct

Jurjen Oosterbaan Martinius vertelde over een klankbordgesprek dat recentelijk is gehouden met consumenten. Uit de gesprekken met dit panel kwam duidelijk naar voren dat veel consumenten behoefte hebben om juist in deze tijd beter inzicht te hebben in de ontwikkeling van hun vermogensopbouw. “Consumenten hebben er begrip voor dat prognoses kunnen afwijken van de realiteit. Maar waar de consument geen begrip voor heeft, is wanneer niemand hem tijdig hierover informeert. Hoe eerder de klant wordt geïnformeerd dat het kapitaal zich niet zo ontwikkelt als bij het afsluiten van het financiële product was gedacht, hoe minder de frustratie.”

GEEN REACTIES