Gaan soepeler hypotheekvoorwaarden echt werken?

De versoepeling lijkt niet meer dan een boodschap aan de AFM om de explainmogelijkheid ruimer uit te leggen.

Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013. Dit schrijven de ministers Dijsselbloem van Financiën en Blok voor Wonen en Rijksdienst in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het doel van deze maatregel is”, aldus het kabinet, “om op verantwoorde wijze starters meer ruimte te geven voor een hypotheek. Hierdoor wordt meer maatwerk mogelijk. Voor extra ruimte moet er objectieve informatie beschikbaar zijn waaruit blijkt dat een inkomensstijging te verwachten is. De inkomensstijging moet binnen een redelijke termijn plaatsvinden. Deze maatregel vervangt de huidige regel dat de verwachte salarisverhoging binnen zes maanden moet plaatsvinden en onvoorwaardelijk schriftelijk moet zijn toegezegd door de werkgever.”

Vragen

De vraag is of de hypotheekverstrekkers op grote schaal gebruik gaan maken van deze regeling. Ook is onduidelijk of het bij een ministeriële regeling blijft, of dat de nieuwe regel geïmplementeerd wordt in de Gedragscode.
Vooralsnog lijkt het erop dat de ministeriële regeling niet meer of minder is dan een nieuwe interpretatie van de explain. Banken blijven vrij om van deze mogelijkheid al dan niet gebruik te maken. En gezien de bij veel geldverstrekkers bestaande fundingproblematiek ziet het ernaar uit dat bij de acceptatie de meer risicoloze leningen voorrang zullen krijgen.

In elk geval is het een boodschap aan de AFM om banken minder snel op de vingers te tikken als die rekening houden met de carrière vooruitzichten. De hypotheekaanbieders die dat in het verleden deden, werden met boetebesluiten om de oren geslagen. De regeling leidt ertoe dat er iets meer mogelijkheid ontstaat om maatwerk te leveren. Maar of de starters daar echt van gaan profiteren is de vraag zolang er sprake is van kapitaalkrapte.

GEEN REACTIES