Vier bedieningsconcepten genomineerd voor de Hypotheek Award

De Hypotheekshop, Florius, De Hypotheker en Woonfonds Hypotheken dingen mee naar de prijs die tijdens het Hypotheken Event wordt uitgereikt.

De selectie is gemaakt door de Advisory Board van het door IIR georganiseerde Hypotheken Event 2013.

De genomineerden ontwikkelden allen bedieningsconcepten die de consument centraal stelt.

De Hypotheekshop introduceerde de Hypotheekshop Garantie. Die zorgt ervoor dat de klant gedurende een bepaalde periode de woonlasten kan blijven betalen als hij of de partner overlijdt, werkloos of arbeidsongeschikt wordt en de verzekeringen hiervoor niet voldoende dekking bieden.

Florius introduceerde Florius Proactief Klantbeheer. Dit maakt een aantal services voordeliger, haalt drempels weg in voorwaarden voor klanten, laat hen ‘onder de motorkap’ van hun hypotheek kijken en ondersteunt de met haar samenwerkende hypotheekadviseurs digitaal. Zo wordt nu de volledige leningrente over een bouwdepot vergoed. Mag de consument kosteloos onbeperkt extra aflossen en kosteloos ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen, werd een online klantendashboard gelanceerd. En wordt het intermediair gefaciliteerd om klanten nog beter van dienst te zijn door de Kluis.

De Hypotheker ontwikkelde de Argenta Annuïteiten Extra Hypotheek. Deze hypotheek mag vlugger afgelost worden en heeft een maximale looptijd van 40 jaar. Kosten koper wordt zelfs in 5 jaar renteloos afgelost.

Woonfonds introduceerde een Bankspaarhypotheek. De aanbieder koos ervoor om deze service eerst voor bestaande klanten te ontwikkelen. Dit vanwege het feit dat nieuwe klanten nog de ruimte hadden om te kunnen kiezen uit de vele alternatieven van collega banken. Bestaande klanten profiteren zo van de voordelen van deze hypotheekvorm, zonder te maken te krijgen met hoge overstapkosten en strengere verstrekkingseisen.

22e Hypotheken Event 2013

Tijdens de 22e editie van het Hypotheken Event op 6 en 7 febuari 2013 gaan sprekers en deelnemers in op veranderingen in de hypotheekwereld (zie www.hypothekenevent.nl).Vanaf 2013 worden wetswijzigingen ten aanzien van hypotheken van kracht. Provisie op hypotheekproducten verdwijnt en klanten moeten betalen voor advies. De nieuwe wetswijzigingen stellen hypotheekverstrekkers voor een uitdaging. De vraag is hoe hypotheekadvies en –verstrekking optimaal ingericht moeten worden. De genomineerde partijen hebben hier elk op hun eigen manier invulling aan gegeven.

Onafhankelijk Advisory Board

Joost Melis is dit jaar namens Delta Lloyd, winnaar van de Hypotheek Award 2012, lid van het onafhankelijk Advisory Board. De overige leden zijn Hedwig Dros (MoneyView) en Arnold Klamer (Eigenhuis Hypotheek Service). Door de nominatie van De Hypotheker heeft Ruud de Bruijn (De Hypothekers Associatie) zich teruggetrokken. Deelnemers van het event bepalen uiteindelijk wie zich een jaar lang winnaar van de ‘Hypotheek Award 2013′ mag noemen.

GEEN REACTIES