Forse premiestijgingen en -verschillen bij AVP’s

Forse premiestijgingen en -verschillen bij AVP's
© Pixabay

Moneyview ziet forse prijsstijgingen bij particuliere aansprakelijkheidsverzekeringen en daarnaast grote verschillen in premies. De AVP-premies zijn in het afgelopen jaar met gemiddeld 9% verhoogd. De verwachting is dat deze premiestijging zal voortduren, vanwege de nieuwe wettelijke regeling op het gebied van affectieschade, die naasten van een slachtoffer meer mogelijkheden biedt om schade te claimen.

Sinds 2014 stegen de premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen met gemiddeld 17%. De gemiddelde stijging van 9% in de periode september 2017-september 2018 wijst op een plotselinge versnelling van de premiestijgingen. Dit blijkt uit het Special Item van MoneyView dat deze keer is gewijd aan ‘Recht en Aansprakelijkheid’.

Bij individuele verzekeraars was er zelfs sprake van uitschieters naar 40% hogere premies. Opvallend zijn ook de verschillen in premies: een alleenstaande zonder kinderen betaalt bij de goedkoopste aanbieder voor een verzekerd bedrag van 1,25 miljoen euro net iets minder dan 24 euro per jaar, terwijl deze in het duurste geval ruim 58 euro kwijt is.

Smartegeld voor naasten
De verwachting is dat de komende jaren de premies verder zullen stijgen, onder andere als gevolg van de nieuwe wettelijke regeling op het gebied van affectieschade. Vanaf 1 januari 2019 hebben nabestaanden van overleden slachtoffers en naasten van mensen met ernstig en blijvend letsel als gevolg van bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, geweldsmisdrijf of medische fout, recht op een vergoeding van immateriële schade: schade veroorzaakt door verdriet, pijn en verlies aan levensvreugde dat niet in geld is uit te drukken.

Voorheen had alleen het slachtoffer zelf recht op vergoeding van smartegeld. Naasten konden alleen werkelijke kosten vergoed krijgen, zoals de kosten van een uitvaart, de kosten van verzorging of een vergoeding voor gederfde inkomsten. De nieuwe wet affectieschade brengt hier dus verandering in.

Vergoeding van affectieschade kan het leed van naasten niet wegnemen, maar biedt wel erkenning en genoegdoening en helpt bij de verwerking. Onder naasten worden gerekend: de echtgenoot, geregistreerd partner of levensgezel; de ouders; de kinderen; degene die duurzaam in gezinsverband de zorg heeft; een ander persoon met een nauwe persoonlijke relatie. Bijvoorbeeld broers en zussen en ook opa’s en oma’s. De vergoeding van affectieschade komt te liggen tussen de € 12.500,- en € 20.000,-, te betalen door de partij die aansprakelijk is. Deze wetswijziging zal negatieve gevolgen hebben op de schadelast van verzekeraars.

Verzekerd bedrag omhoog
Niet alleen de premies stijgen, ook het verzekerd bedrag is bij een aantal aanbieders omhoog gegaan. HEMA en ING hebben het verzekerd bedrag verhoogd van € 1 miljoen naar respectievelijk € 1,5 miljoen en € 1,25 miljoen. Op dit moment bieden alleen Bruns ten Brink en Nationale-Nederlanden nog een verzekerd bedrag van € 1 miljoen aan, maar bij hen is ook een hoger verzekerd bedrag van € 2,5 miljoen mogelijk. De enige partijen die een nog hoger verzekerd bedrag bieden, zijn Promovendum en National Academic (beide € 3 miljoen) en Turien & Co. met de premium-variant (€ 5 miljoen). Deze aanbieders wensen echter niet in de vergelijking te worden opgenomen en hebben daarom geen gegevens beschikbaar gesteld.

Productaanbod veranderd
Ten opzichte van september vorig jaar, toen MoneyView ook onderzoek deed naar rechtsbijstandverzekeringen, is het productaanbod behoorlijk veranderd. Avéro Achmea en London Verzekeringen zijn gestopt met het aanbieden van schadeverzekeringen. Het Vivat-label Zelf is vervangen door nowGo en Generali en Delta Lloyd zijn overgenomen door respectievelijk a.s.r. en Nationale-Nederlanden. Daarnaast hebben meerdere aanbieders hun product aangepast.

Zo is Aegon van twee varianten naar één rechtsbijstandverzekering gegaan, is bij Centraal Beheer een dekking voor scheidingsmediation niet langer mogelijk en heeft ING een nieuwe rechtsbijstandverzekering die is afgeleid van die van Nationale-Nederlanden. DAS heeft haar productaanbod uitgebreid met twee nieuwe producten: de DAS voor Particulieren met eigen bijdrage en de DAS voor Particulieren Totaal. Uniek aspect van beide producten is de keuze in eigen bijdrage. Afhankelijk van de fase van het conflict dient een verzekerde een deel van de eigen bijdrage te voldoen. DAS met eigen bijdrage wordt verkocht via internet en DAS Totaal via het intermediair.

Echtscheidingsmediation
Aangezien er na de zomervakantie altijd sprake is van een piek in het aantal echtscheidingen, besteedt Moneyview nadrukkelijk aandacht aan echtscheidingsmediation. Bij bijna driekwart van de producten is scheidingsmediation gedekt. In een meerderheid van de gevallen is dit een optionele dekking. Soms valt deze dekking onder een module zoals ‘Fiscaal & Vermogen’ of ‘Persoon & Familie’. Bij één op de vijf producten is dit verzekerbaar met een module specifiek voor scheidingsmediation.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van de kosten van scheidingsmediation worden eisen gesteld aan de duur van het huwelijk en/of geldt er een wachttijd. Gedurende de wachttijd is scheidingsmediation niet gedekt, maar moet wel premie betaald worden. Bij een meerderheid van de producten geldt een wachttijd van drie jaar. Daarnaast moet bij ongeveer driekwart het huwelijk minimaal drie jaar hebben geduurd.

De maximale vergoedingen voor scheidingsmediation verschillen per aanbieder. De Achmea-labels Centraal Beheer, FBTO en Interpolis kennen geen dekking voor scheidingsmediation. HEMA Verzekeringen is het meest ruimhartig en vergoedt maximaal € 40.000,- voor externe kosten en andere kosten, waaronder ook de kosten voor scheidingsmediation.

ProductRating
Zoals gewoonlijk heeft MoneyView de ProductRatings bepaald. De 5 sterren voor de Voorwaarden van Particuliere Aansprakelijkheidsverzekeringen gaan dit jaar naar: ABN AMRO, a.s.r., OHRA. De vijf sterren op Prijs voor aansprakelijkheidsverzekeringen zijn voor: Aon Direct, OHRA, United Insurance.

De 5 sterren voor de Voorwaarden voor Rechtsbijstandverzekeringen gaan dit jaar naar: ABN AMRO, Lancyr, Nationale-Nederlanden. De 5 sterren voor de Prijstelling Rechtsbijstandverzekeringen zijn voor: a.s.r., Lancyr, Nationale-Nederlanden (direct tarief).

Voor de ProductRating ‘Prijs’ zijn 37 producten vergeleken. De prijsanalyse is gebaseerd op de gemiddelde marktpositie van 64 profielen die variëren in gezinssamenstelling en gewenste dekkingen. Voor de ProductRating ‘Voorwaarden’ zijn 36 producten onderzocht op voorwaarden en mogelijkheden. Hiervoor zijn 125 criteria uit de MoneyView ProductManager geselecteerd, geclusterd en gewogen.

Bron: MoneyView

www.findinet.nl/newsletter/
Klik op de banner en ontvang de wekelijkse Nieuwsbrief van Findinet op proef.

GEEN REACTIES