Fiscus biedt maatwerk bij aanvraag eigen risicodragerschap Ziektewet

Werkgevers die voor 2 oktober nog niet alle informatie van UWV binnen hebben, kunnen toch een aanvraag tot eigenrisicodragerschap indienen.

Het UWV heeft voor veel werkgevers niet of te laat de lijsten aangeleverd met gegevens van (ex-)werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering of WGA-flex uitkering kregen. Zonder deze lijsten kunnen werkgevers de risico’s van eigenrisicodragerschap niet goed inschatten en geen weloverwogen keuze maken tussen publiek of privaat verzekeren.

Dat schreef Aon in een brief aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bedrijven hebben tot 1 oktober de tijd om bij de Belastingdienst aan te geven dat zij kiezen voor eigenrisicodragerschap. Het UWV kan voor die datum onmogelijk uitsluitsel geven op de ingediende bezwaren, waardoor werkgevers niet voldoende weten waar ze aan toe zijn.

De brief van Aon heeft resultaat gehad. Het ministerie van Financiën houdt vast aan de datum van 1 oktober: Als werkgevers besluiten om vanaf 1 januari 2014 eigenrisicodrager te worden, dan moeten zij vóór 2 oktober 2013 hiervoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst. ZW op de website van de Belastingdienst.
Maar, meldt het ministerie: “ook werkgevers die voor die datum nog niet alle informatie van UWV binnen hebben, en die deze informatie willen meewegen bij hun beslissing, kunnen een aanvraag tot eigenrisicodragerschap bij de Belastingdienst indienen. De Belastingdienst zal dan tot uiterlijk 1 december met maatwerk de ruimte bieden om de aanvraag af te ronden na ontvangst van de aangevraagde informatie van het UWV.”

De werkgevers hebben vanaf juni een lijst van UWV gekregen met ex-werknemers die in 2012 een Ziektewetuitkering hebben ontvangen. Werkgevers kunnen vervolgens binnen vier weken na ontvangst van deze stukken bij UWV aangeven dat zij over deze ex-werknemers meer informatie willen ontvangen. UWV zal deze verzoeken van werkgevers zo zorgvuldig en snel mogelijk afronden.

Meer informatie over het eigenrisicodragerschap op de website van de Belastingdienst.

GEEN REACTIES